میترا شجاعی

موسوی، کروبی و رهنورد؛ حصری که دو ساله می‌شود

آقای لاهیجی معتقد است عنوان "حصر خانگی" در واژگان حقوقی بدون مفهوم است. او می‌گوید: «یک کسی یا به حکم مقام قضایی بازداشت می‌شود، محکومیت پیدا می‌کند، به زندان می‌افتد و یا این‌که در زندگی شخصی‌اش آزاد است و می‌تواند به همه جا رفت و آمد کند و یا در مواردی ممکن است کسی را ناگزیر از اقامت در محلی کنند که آن هم باید باز به حکم دادگاه باشد.»

روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران:کدام آزادی؟ کدام مطبوعات؟

سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. روزنامهنگاران ایران امسال درحالی این روز را گرامی میدارند که یا در زنداناند، یا مجبور به ترک ایران شدهاند و یا بیکار و ممنوعالقلم هستند

اشتراک در RSS - میترا شجاعی