البرز

در باره ی چگونگی اداره ی جامعه و اخلاق اجتماعی

جامعه ما همواره به نوعی اداره شده، که گویا بر آن حکومت نظامی حکمفرماست. لذا احزاب و فعالیتهای جمعیِ مستقل هرگز به عنوانِ بخشی از راهِ حل مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی از طرفِ حکومتیان پذیرفته نشده است

در بابِ محیط زیست و کمی حاشیه

همه این احوالات حاکی از آن است که، زندگی در کشور تحتِ لوای قیمومیت آقای خامنه ای بسوی تعفن و خرابیهای بیشتر پیش می رود، چنانکه ایشان در دیدارش با رؤسای دانشگاه‌ها(۲) از یکسو می گوید؛ «...نیازسنجی علمی برای حال و آینده، جلوگیری از کاهش سرعت پیشرفت علمی...» و از سوی دیگر در همانجا مُصر است به «...میدان دادن به دانشجویان و اساتید ارزشی، انقلابی و متدین...» که معنایِ واقعی و عملی گزاره ی اخیر ایشان، فیلتر گذاشتن بیشتر بر دانشگاهها، و باز تولید روشهای استبدادی در اداره ی مجامع علمی کشور، و کشور است.

درحوزه آب دچار بحرانيم

در حوزه آب دچار بحرانی جدی هستیم، لذا لازم است، که همه نیروهای وطن‌دوست کشور انحصار را کنار گذاشته، و با مراجعه به همه افکار و پیشنهادات، اسباب و امکانات توجه و برنامه ریزی جدیی در این زمینه را فراهم آورند

یافتنِ پاسخی عادلانه

هر چند که تبلیغاتِ «...بعثی‌ها، ناصری‌ها، سنی‌ها، شیعه‌ها، سلفی‌ها، اخوانی‌ها، ناسیونالیست‌ها و چپ‌ها...» می‌تواند مؤثر باشد، اما آنچه که، به واقع امتداد و تداومِ اندیشه ابتذال غرب در نگاهِ انسان‌های خاورمیانه‌ای را، فراهم می آورد، حاصلِ حرکات و سیاست‌های خودِ غربی‌ها در خاورمیانه است

معنای کودک بیوه‌گی چیست؟

سخن این نوشتار، رو به سویِ، خانواده‌های کم درآمدی دارد، که فرزندان نابالغ خود را با استفاده از قوانین جمهوری اسلامی(ج.ا.) (1)، در ازاء دریافت مبالغی به ازدواج وا می دارند، و نیز رو بسوی خانواده هایی دارد، که بواسطه دستورالعمل‌های زعمای دینی،(2) خود را مؤظف به، شوهر دادن دختران ۱۱ - ۱۲ ساله خود می دانند.

بخش: 

از وضعیتِ کودکانِ کشور چه می دانیم؟

کودکان سرمایه های اصلی جامعه هستند، اگر مراکز شبانه روزی بهزیستی کشور، وظیفه ی "بِه" کردنِ شرایطِ "زیست" کودکانِ معتاد و درمانده را جزعی از وظایف خود ندانسته و از پذیرش ایشان امتناع می ورزد، کدام مرجع در ج.ا. وظیفه رسیدگی به وضعیت این کودکان را بر عهده دارد؟

بخش: 

آیا علت اصلی مشکلات و عقب ماندگی‌های کشورمان آمریکاست؟

با نگاهی به تاریخ ایران و زندگی روزمره در آن، زندگیِ ایرانی، زندگی هر گروهی از ایرانیان و آحادِ جامعه، حتی ایرانیانی که سالها در امتزاج با زندگیِ اروپائیان یا آمریکائیان در خارج از ایران در شهری آمریکائی یا اروپائی زیسته اند، نشان می دهد، که هیچ تغییری در مبادلات انسان ایرانی با محیط پیرامون، در رابطه‌اش با دیگر ایرانیان ایجاد نشده است.

در بابِ علت عدم وجودِ آرامش در ج.ا. و کمی حاشیه

جالب ترین بخشِ سخنان آقای محمدرضا باهنر، مربوط به تعاریفِ ایشان از اپوزیسیون، دولت و نظام در صحبتش با آقای موسوی است:"بعد گفتم هر دولتی نیاز به اپوزیسیون دارد. شما هم اپوزیسیون این دولت شوید اما نظام اپوزیسیون نمی‌خواهد. اساسا هیچ نظامی اپوزیسیون خود را تحمل نمی‌کند به او گفتم اگر اپوزیسیون نظام باشی، خیلی خوش‌شانس باشی٬ نهضت آزادی می‌شوی".

سخنی در بابِ طرح هسته ای ج.ا و کمی حاشیه

مانده ام حیران و سرگردان، که چرا دولتِ اعتدالِ آقای روحانی و دولتِ دموکراتِ آقای اوباما از تجربه بسیار خوبِ همکاری‌های بین المللی در ایستگاه فضایی میر، برای حل و فصل مشکلات، پیرامونِ طرح هسته ای ج.ا. سود نمی جویند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - البرز