نعمت احمدی

حقوق مردم و خودرو نامرغوب!

بارها شنیده‌ایم وجود کوچک‌ترین عیبی در فلان قسمت خودروهای معروف با برند جهانی، باعث فراخواندن چندین‌ میلیون خودرو و رفع نقص به صورت مجانی به‌وسیله کارخانه سازنده شده است. آیا اجازه داد‌ه‌ایم این سؤال ساده از طرف مصرف‌کننده ایرانی از تولید‌کننده تحت حمایت امثال وزیر پرسیده شود که فلان اتومبیل که به‌وسیله کارخانه‌های وطنی مونتاژ می‌شود، از چه تاریخی، دیگر در کشور مادر تولید نمی‌شود؛ به چه علت؟

اشتراک در RSS - نعمت احمدی