توران همتی

زنان و انتخابات مجلس شورای اسلامی

به مناسبت همزمانی ٨ مارس و انتخابات مجلس دهم

...تعدادی از زنان تائيد صلاحيت شده، در ليست های انتخاباتی از جمله در ليست "اميد" قرار گرفته و انتخاب شدند. اما معلوم نيست آن ها در مجلس آتی از حقوق زنان دفاع خواهند کرد و يا همچون نمایندگان زن دوره نهم مجلس به لوايح ضد حقوق زنان رای خواهند داد. در لیست "اميد" نام ٨ زن به چشم می خورد که خیلی از آن ها حتی برای فعالین حقوق زنان نیز ناشناخته هستند.

قوانين زن ستيز، مصداق بارز خشونت‌اند

زنان نيمی از جمعيت کشور ما را تشکيل می دهند. اما نگاهی گذرا با استناد به آمارهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که از زمان تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی سهم زنان در مجلس کمتر از ٥ درصد و در مجلس نهم کمتر از ٣ درصد کل نمایندگان بوده است.

جنبش زنان ایران در سه دهه گذشته

امروزه فعالین جنبش زنان با بیش از سه دهه مبارزه و تجربه از توانمندی بالایی برای طرح مطالبات عادلانه و برابری طلبانه خود برخوردار شده اند و می توانند در موقعیت ها و فرصت های مناسب بوجود آمده با بکارگیری ابتکارات تازه و مدرن، و متناسب با ظرفیت جامعه و جنبش، تلاش ها و فعالیت های خود را با گام های استوارتری به پیش ببرند.

٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

خشونت عليه زنان در کشور ما را می توان از کوچکترين واحد اجتماع، يعنی خانواده، در اشکال توهين و نزاعهای خانگی و فشار ... تا بالاترين ارگانهای کشور، يعنی مجلس و شورای عالی قضائی و وزارتخانه های مختلف از جمله دادگستری و کار و يا در عرصه های مختلف فعاليت احتماعی از جمله آموزش و پرورش و کسب تحصيلات دانشگاهی، شاهد بود.

دوازدە اسفند امسال، حق رای زنان پنجاه ساله شد

کسانی که امروز در کشور در مسند کار قرار دارند، و با وضع قوانین ارتجاعی و ضد زن مدعی هستند که برای مردم و جامعه تلاش می کنند و جامعه را به پیشرفت سوق می دهند، باید بدانند که بدون دخالت دادن زنان در سياست گذاریهای کلان و بدون مشارکت آنان در امر قانونگذاری، کشور و جامعه از اين امر آسيب می پذيرند.

اشتراک در RSS - توران همتی