علی فتوتی

برگزاری نشست «حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار» در ژنو

پروین همتی درباره یکی از ویژگی‌های نهفته در این قتل‌های سیاسی گفت: «بسیاری از اعدام‌شدگان در حالی به جوخه‌های مرگ سپرده شدند که یا در حال سپری کردن احکام ناعادلانه‌ دادگاه‌های حکومتی بودند، یا هنوز در انتظار محاکمه به سر می‌بردند.»

اشتراک در RSS - علی فتوتی