زهره تنکابنی

پیام مادر صلح: زهره تنکابنی درباره اعتراضات و جنبش زن زندگی آزادی

گیرم که می زنید گیرم که می کُشید با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

شما مردم کاملاً حق دارید بر سر حاکمیت فریاد بکشید و حقوق حقه ی خود را مطالبه کنید. اما فراموش نکنید که یک مبارزه ی مدنی باید از خشونت بپرهیزد و شعارهایش را دقیقاً متناسب با توازن قوای موجود، تنظیم نماید.
ما مردمی صلح جو و مهرورز هستیم. خشونت طلبان را تنها بگذارید. خشونت، بهانه به دست سرکوب گران می دهد که جوانهای پاکِ بسیاری را به خاک و خون بکشند. شما نوجوانان عزیز سرمایه ی کشورما هستید. باید بمانید و ایران آینده را بسازید.

ایران و بناپارت!

اینک کار بجایی رسیده که نظامیان تمام قدرت را می‌طلبند و حتا بین اصلاح ‌طلبان سخنگو یافته‌اند و شگفت این که اخیرا برخی رسانه های خارجی شناخته شده هم وارد این میدان شده و دلسوزانه از روی کار آمدن دولت نظامی برای برچیدن هرج و مرج در کشور حمایت می‌کنند؛ که این چیزی نیست جز ادامه پروژه سولاریوم ترامپ برای ایران، که خود موفق به ادامه‌اش نگشت، اما حواریونش در داخل و خارج به نام خیرخواهی ادامه‌اش می‌دهند!

جهان بی قانون

حال آیا وظیفه جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران سنگین تر نشده است؟ آیا بهتر نبود که بجای اختصاص دو میلیون یورو به سپاه قدس بعنوان انتقام سخت، آن را برای تامین معاش مردمی چنین بزرگ اختصاص میدادند؟ بیابید از بزرگی مردم خوب مان درسی بیاموزید. آنان حافظان واقعی کشور و منافع ملی ایرانند. جان آنان گرامی تر از آن است که به توهم توطئه خارجی در خیابانها با تیرهای خودی به خاک افتد.

گذشته چراغ راه آینده

این حقوق شامل حق اشتغال کامل که با سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و عمرانی دولت حاصل شدنی است، رعایت آزادی عقیده، بیان، قلم، رعایت حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و دگراندیشان، حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و غیره است. اقلیت ها را با سرکوب، اعدام، تبعیض در بهره برداری مساوی از مواهب کشور به سوی افراطیون سوق ندهید. مردم ایران همواره به میهن خود وفادار بوده اند، آنان را با انگ های بی پایه از صحنه خارج نکنید.

اشک ها و لبخندها

تنها راه ناکام گذاشتن نقشه های ویران ساز اتحاد سرمایه داری وحشی مالی بین المللی بسیج افکار عمومی جهان و ایجاد اتحادیه های حامی صلح خواهان جهان برای کنترل این ویرانگری هاست تا از رفتن بشریت بسوی بربریت جلوگیری شود.

اشتراک در RSS - زهره تنکابنی