گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در تأثر از درگذشت نویسنده نامدار، بانو سیمین دانشور

خانم دانشور مفتخر به کسب دکترای ادبیات در همان سالهای نخستین صدور چنین عناوین علمی از دانشگاه تهران بود و از آنجا که در زمانه خود در زمره زنان هنرشناس، نویسنده، مترجم و مدافع حرمت قلم شناخته می شد مورد احترام بسیاری بویژه جامعه هنری قرار داشت. گزینش او به عنوان نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران، یکی از افتخارات ماندگار وی است.

در گرامیداشت 8 مارس، روز جهانی زن

برای رسیدن به این هدف و غلبه بر نابرابری جنسیتی و فراهم ساختن فرصتهای برابر برای زنان، همکاری بین فعالین جنبش زنان داخل و خارج امری است ضرور. برای ارتقای حقوق اولیه انسانی و حفظ دستآوردهای جنبش زنان کشورمان و برای رسیدن به دمکراسی وحکومتی سکولار باید دست در دست هم گذاشت و مبارزه مشترکی را پیش برد.

خشونت یکی از متداولترین اشکال نقض حقوق بشر است

این بار بر خلاف سالهای گذشته مباحث جدیدی از خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفت. پیشتر از این خشونت علیه زنان در حیطه روابط خانوادگی و فرهنگی و خشونتهای عریان مانند اعدام، سنگسار، تجاوز، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان (حق طلاق و حضانت فرزندان) و خشونتهای آشکار در عرصههای عمومی و خصوصی شکافته میشد

خشونت علیه زنان را متوقف کنید

اطلاعیه به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

ما معتقدیم جامعه ای که خشونت زدایی علیه زنان را در همه عرصه ها آغاز نکند و در جهت حذف انواع و اشکال خشونت ها اعم از خشونت خانگی ، ناموسی واجتماعی چه به شکل خشونت های بدنی وچه خشونت های روانی وکلامی و حصر آزادی های فردی ، چه خشونت هایی که قوانین بد اجازه آنها را میدهند وچه خشونت هایی که در قانون منع شده اند ولی دغدغه نهادهای ذی صلاح نیستند کوشش نکند ، نمی تواند جامعه ای سالم و بالنده باشد.

خشونت حکومت علیه زنان را محکوم می کنیم!

به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

در این ماه ها در ایران شاهد بوده ایم که نیروهایی که قاعدتا می باید زنان و دختران کشورمان هنگام مواجهه با خطر به آنها مراجعه کنند، خود بزرگترین عامل خشونت علیه زنان در کشورمان شده اند. خشونتی که نه تنها با توجه به تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی، به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه حتا در قوانین داخلی به شدت ضد زن جمهوری اسلامی نیز، نمی توان کوچکترین توجیه قانونی برای آن پیدا کرد.

سایه سنگین خشونت دولتی بر زنان ایران

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان

در سال گذشته جنبش زنان خیزش چشمگیری برای مبارزه در راه حقوق زنان داشته، مبارزه با خشونت عليه زنان را پيش برده و دستاوردهای ارزنده ای داشته است. بايد کوشيد خشونت عليه زنان را به يک مسئله اجتماعی تيديل کرد که هیچ نهاد سیاسی و مدنی قادر نباشد از کنار اآن بی تفاوت بگذرد. بايد روز 25 نوامبر را بعنوان روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان گرامی داشت و از مبارزه مبارزه فعالين جنبش زنان در اين زمينه پشتيبانی کرد.

لایحه‌ای برای توهین و تخریب بیشتر خانواده

...جابجای این لایحه تعارض‌ها و مغایرت‌های لایحه جدید "حمایت از خانواده" با موازین بین‌المللی حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را آشکارا به نمایش می‌گذارد.

براى تامين حقوق زنان

پيش نويس اسناد برنامه ای ارائه شده به کنگره دهم

ارتقا فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى“ و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه هاى جمعى، سازمان هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند.

بخش: 

مانع خشونت عليه زنان شويم!

به مناسبت ٢۵ نوامبر روز جهانى برای حذف خشونت عليه زنان

١۶ روز فاصله روز جهانى برای حذف خشونت عليه زنان تا ١٠ دسامبر روز جهانى حقوق بشر را به کارزارى براى حذف خشونت عليه زنان تبديل کنيم و با تمامى امکانات خود بکوشيم تا اين معضل را براى هميشه از بين ببريم.

جایگاه زن ایرانی در بیست و پنج سال گذشته

گزارشی از شانزدهمين کنفرانس بین المللی بنیاد پژوهش های زنان ایران

هاله قريشی: اگرچه انقلاب دستاوردهای تلخی برای زنان داشته است ولی این دوران به زنان بخصوص زنان سیاسی اعتماد به نفس عجیبی بخشیده است.
پویا ناصری: زنان در جامعه مردسالار به قواعد یک جامعه مردسالارانه باور دارند و با نداشتن باور به خود، ترجيج می دهند بازار کار را به مردان واگذار کنند.

بخش: 

ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آمیز زنان را محکوم می کنیم

ما خواهان آزادی بی درنگ کلیه بازداشت شدگان ٢٢ خرداد، عذرخواهی رسمی مسئولان اصلی رژيم از کلیه افرادی که در این روز توسط نیروهای سرکوب حکومتی مورد ضرب و شتم واقع شده‌اند و تعهد آنان بر عدم تکرار چنين وقايعی پس از اين و همچنین محاکمه آمران و عاملان این خشونت گسترده علیه شهروندان کشورمان در هر سطحی که باشند، می‌باشیم.

حقوق برابر در "زندگی، آزادی و امنیت شخصی" برای همه

درحمایت از تجمع مسالمت آمیز زنان در اعتراض به قوانین زن ستیز

ما با اعلام حمایت از ابتکار فراخوان اين تجمع، در کنار شما، به عنوان جزئی از جمع بزرگ کوشندگان مبارزه زنان وطنمان برای لغو قوانین زن ستیز، به امید فرارسیدن روزی هستيم که دیکتاتورهای کوچک و بزرگ جای خود را به آزادی خواهان و برابر طلبان بدهند.

Soutenons le rassemblement pacifique des femmes contre les lois misogynes

Egalité des droits pour tous sur tous les plans : vie, liberté et sécurité individuelles

Déclaration de la Commission des femmes de l’Organisation des Fadaïan du peuple d’Iran (Majoritaire)

Soutenant ce rassemblement, nous serons aux côtés des manifestantes, en tant qu’une petite partie de la grande famille des militants des droits des femmes de notre pays, dans l’espoir qu’un jour les petites et grandes dictatures céderont la place à tous les épris de liberté et de justice sociale.

بخش: 

به مناسبت راه پیمایی برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی

پیام به کوشندگان کارزار لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام همبستگی و همراهی با اين راهپیمایی خود را در امر پیکار برای رفع تبعیض علیه زنان و برای رسیدن زنان مبارز و آزادی خواه کشورمان به اهداف انسانی شان با شما همگام می داند و از گسترش و تحکیم جنبش مستقل زنان حمایت کرده دست همه شما عزیزان را که در این راه بی وقفه تلاش می کنید به گرمی می فشارد.

پیام به شانزدهمين کنفرانس بین المللی بنياد پژوهش های زنان ايران (وین- اتريش)

ما از همه نهادهای اجتماعی که به گونه ای در این راستا حرکت می کنند و از گسترش و تلاش تشکل های مستقل زنان که بی شک به سود تامين حقوق زنان و گسترش دموکراسی است، پشتيبانی می کنيم.

پيام گروه کار زنان به کنفرانس ايران پس از انتخابات حقوق زنان حقوق بشر است

برای جلوگيری از تکرار چنين وقايعی و هم چنين در راستای تغيير قانون اساسی و قوانين کيفری و مدنی زن ستيز که خواست جنبش زنان ايران نيز می باشد، از شما تقاضا می کنيم تا با روشن ساختن شرايط فعلی ايران برای پارلمان اروپا و خواست اعمال فشار آنان بر حکومت ايران، جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی را برای وادار کردن حکومت اسلامی به تغيير قوانين زن ستيز و تبعيض آميز اين کشور در جهت تطابق آن با حقوق بشر، کنوانسيون منع انواع خشونت عليه زنان و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ياری کنيد.

از فراخوان عمومی برای اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی حمايت کنيم! حقوق زنان حقوق بشر است

ما به عنوان کسانی که عميقا به مبارزه عليه قوانين ضد زن، فرهنگ مرد سالار و سنت های ارتجاعی تحکيم کننده نابرابری زنان در جمهوری اسلامی باور داريم، همچون ديگر کوشندگان جنبش زنان معتقديم که حقوق زنان، حقوق بشر است. حقوق بشری بدون اما و اگر و انواع استثنائاتی که جمهوری اسلامی برای خود قائل است.

اعلاميه مشترک: «نه»، به اين انتخابات را پر طنين کنيم!

ما فکر می کنيم آن راهکارهائی که در چارچوب " نه " به انتخابات قرار دارد اگر حول آنها همدلی و همصدائی شکل گيرد، موجب تقويت مضاعف جبهه آزاديخواهان شده، و مانع از سوء استفاده حکومت از نمايش انتخابات خواهد گرديد. از اينرو روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، کارگران، دانشجويان و همه کسانی که دل در گرو آزادی و دموکراسی دارند، دعوت می کنيم که "نه" يکپارچه خود را به انتخابات با عدم شرکت در اين بازی رای گيری به نمايش گذارند.
حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت)
کومه له - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)