گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در گرامیداشت 8 مارس، روز جهانی زن

برای رسیدن به این هدف و غلبه بر نابرابری جنسیتی و فراهم ساختن فرصتهای برابر برای زنان، همکاری بین فعالین جنبش زنان داخل و خارج امری است ضرور. برای ارتقای حقوق اولیه انسانی و حفظ دستآوردهای جنبش زنان کشورمان و برای رسیدن به دمکراسی وحکومتی سکولار باید دست در دست هم گذاشت و مبارزه مشترکی را پیش برد.

خشونت یکی از متداولترین اشکال نقض حقوق بشر است

این بار بر خلاف سالهای گذشته مباحث جدیدی از خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفت. پیشتر از این خشونت علیه زنان در حیطه روابط خانوادگی و فرهنگی و خشونتهای عریان مانند اعدام، سنگسار، تجاوز، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان (حق طلاق و حضانت فرزندان) و خشونتهای آشکار در عرصههای عمومی و خصوصی شکافته میشد

خشونت علیه زنان را متوقف کنید

اطلاعیه به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

ما معتقدیم جامعه ای که خشونت زدایی علیه زنان را در همه عرصه ها آغاز نکند و در جهت حذف انواع و اشکال خشونت ها اعم از خشونت خانگی ، ناموسی واجتماعی چه به شکل خشونت های بدنی وچه خشونت های روانی وکلامی و حصر آزادی های فردی ، چه خشونت هایی که قوانین بد اجازه آنها را میدهند وچه خشونت هایی که در قانون منع شده اند ولی دغدغه نهادهای ذی صلاح نیستند کوشش نکند ، نمی تواند جامعه ای سالم و بالنده باشد.

خشونت حکومت علیه زنان را محکوم می کنیم!

به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

در این ماه ها در ایران شاهد بوده ایم که نیروهایی که قاعدتا می باید زنان و دختران کشورمان هنگام مواجهه با خطر به آنها مراجعه کنند، خود بزرگترین عامل خشونت علیه زنان در کشورمان شده اند. خشونتی که نه تنها با توجه به تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی، به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه حتا در قوانین داخلی به شدت ضد زن جمهوری اسلامی نیز، نمی توان کوچکترین توجیه قانونی برای آن پیدا کرد.

سایه سنگین خشونت دولتی بر زنان ایران

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان

در سال گذشته جنبش زنان خیزش چشمگیری برای مبارزه در راه حقوق زنان داشته، مبارزه با خشونت عليه زنان را پيش برده و دستاوردهای ارزنده ای داشته است. بايد کوشيد خشونت عليه زنان را به يک مسئله اجتماعی تيديل کرد که هیچ نهاد سیاسی و مدنی قادر نباشد از کنار اآن بی تفاوت بگذرد. بايد روز 25 نوامبر را بعنوان روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان گرامی داشت و از مبارزه مبارزه فعالين جنبش زنان در اين زمينه پشتيبانی کرد.

لایحه‌ای برای توهین و تخریب بیشتر خانواده

...جابجای این لایحه تعارض‌ها و مغایرت‌های لایحه جدید "حمایت از خانواده" با موازین بین‌المللی حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را آشکارا به نمایش می‌گذارد.

براى تامين حقوق زنان

پيش نويس اسناد برنامه ای ارائه شده به کنگره دهم

ارتقا فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى“ و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه هاى جمعى، سازمان هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند.

بخش: 

مانع خشونت عليه زنان شويم!

به مناسبت ٢۵ نوامبر روز جهانى برای حذف خشونت عليه زنان

١۶ روز فاصله روز جهانى برای حذف خشونت عليه زنان تا ١٠ دسامبر روز جهانى حقوق بشر را به کارزارى براى حذف خشونت عليه زنان تبديل کنيم و با تمامى امکانات خود بکوشيم تا اين معضل را براى هميشه از بين ببريم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)