گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ه مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

اطلاعیه گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

این خشونت برای زنان نامرئی نیست و با گوشت و پوست و روان خود هر روز آنرا لمس می‌کنند. بیایید تا مبارزه با خشونت را فریاد کنیم و آنرا به گوش تک تک افراد جامعه‌مان برسانیم و مانند دیگر آزادی‌خواهان روی کره زمین در ١٦ روز آینده از ٢٥ نوامبر تا ١٠ دسامبر، "روزجهانی حقوق بشر" کارزار گسترده‌ای را برای حذف خشونت علیه زنان سازمان دهیم.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)