گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جایگاه زن ایرانی در بیست و پنج سال گذشته

گزارشی از شانزدهمين کنفرانس بین المللی بنیاد پژوهش های زنان ایران

هاله قريشی: اگرچه انقلاب دستاوردهای تلخی برای زنان داشته است ولی این دوران به زنان بخصوص زنان سیاسی اعتماد به نفس عجیبی بخشیده است.
پویا ناصری: زنان در جامعه مردسالار به قواعد یک جامعه مردسالارانه باور دارند و با نداشتن باور به خود، ترجيج می دهند بازار کار را به مردان واگذار کنند.

بخش: 

ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آمیز زنان را محکوم می کنیم

ما خواهان آزادی بی درنگ کلیه بازداشت شدگان ٢٢ خرداد، عذرخواهی رسمی مسئولان اصلی رژيم از کلیه افرادی که در این روز توسط نیروهای سرکوب حکومتی مورد ضرب و شتم واقع شده‌اند و تعهد آنان بر عدم تکرار چنين وقايعی پس از اين و همچنین محاکمه آمران و عاملان این خشونت گسترده علیه شهروندان کشورمان در هر سطحی که باشند، می‌باشیم.

حقوق برابر در "زندگی، آزادی و امنیت شخصی" برای همه

درحمایت از تجمع مسالمت آمیز زنان در اعتراض به قوانین زن ستیز

ما با اعلام حمایت از ابتکار فراخوان اين تجمع، در کنار شما، به عنوان جزئی از جمع بزرگ کوشندگان مبارزه زنان وطنمان برای لغو قوانین زن ستیز، به امید فرارسیدن روزی هستيم که دیکتاتورهای کوچک و بزرگ جای خود را به آزادی خواهان و برابر طلبان بدهند.

Soutenons le rassemblement pacifique des femmes contre les lois misogynes

Egalité des droits pour tous sur tous les plans : vie, liberté et sécurité individuelles

Déclaration de la Commission des femmes de l’Organisation des Fadaïan du peuple d’Iran (Majoritaire)

Soutenant ce rassemblement, nous serons aux côtés des manifestantes, en tant qu’une petite partie de la grande famille des militants des droits des femmes de notre pays, dans l’espoir qu’un jour les petites et grandes dictatures céderont la place à tous les épris de liberté et de justice sociale.

بخش: 

به مناسبت راه پیمایی برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی

پیام به کوشندگان کارزار لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام همبستگی و همراهی با اين راهپیمایی خود را در امر پیکار برای رفع تبعیض علیه زنان و برای رسیدن زنان مبارز و آزادی خواه کشورمان به اهداف انسانی شان با شما همگام می داند و از گسترش و تحکیم جنبش مستقل زنان حمایت کرده دست همه شما عزیزان را که در این راه بی وقفه تلاش می کنید به گرمی می فشارد.

پیام به شانزدهمين کنفرانس بین المللی بنياد پژوهش های زنان ايران (وین- اتريش)

ما از همه نهادهای اجتماعی که به گونه ای در این راستا حرکت می کنند و از گسترش و تلاش تشکل های مستقل زنان که بی شک به سود تامين حقوق زنان و گسترش دموکراسی است، پشتيبانی می کنيم.

پيام گروه کار زنان به کنفرانس ايران پس از انتخابات حقوق زنان حقوق بشر است

برای جلوگيری از تکرار چنين وقايعی و هم چنين در راستای تغيير قانون اساسی و قوانين کيفری و مدنی زن ستيز که خواست جنبش زنان ايران نيز می باشد، از شما تقاضا می کنيم تا با روشن ساختن شرايط فعلی ايران برای پارلمان اروپا و خواست اعمال فشار آنان بر حکومت ايران، جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی را برای وادار کردن حکومت اسلامی به تغيير قوانين زن ستيز و تبعيض آميز اين کشور در جهت تطابق آن با حقوق بشر، کنوانسيون منع انواع خشونت عليه زنان و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ياری کنيد.

از فراخوان عمومی برای اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی حمايت کنيم! حقوق زنان حقوق بشر است

ما به عنوان کسانی که عميقا به مبارزه عليه قوانين ضد زن، فرهنگ مرد سالار و سنت های ارتجاعی تحکيم کننده نابرابری زنان در جمهوری اسلامی باور داريم، همچون ديگر کوشندگان جنبش زنان معتقديم که حقوق زنان، حقوق بشر است. حقوق بشری بدون اما و اگر و انواع استثنائاتی که جمهوری اسلامی برای خود قائل است.

اعلاميه مشترک: «نه»، به اين انتخابات را پر طنين کنيم!

ما فکر می کنيم آن راهکارهائی که در چارچوب " نه " به انتخابات قرار دارد اگر حول آنها همدلی و همصدائی شکل گيرد، موجب تقويت مضاعف جبهه آزاديخواهان شده، و مانع از سوء استفاده حکومت از نمايش انتخابات خواهد گرديد. از اينرو روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، کارگران، دانشجويان و همه کسانی که دل در گرو آزادی و دموکراسی دارند، دعوت می کنيم که "نه" يکپارچه خود را به انتخابات با عدم شرکت در اين بازی رای گيری به نمايش گذارند.
حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت)
کومه له - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

ه مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

اطلاعیه گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

این خشونت برای زنان نامرئی نیست و با گوشت و پوست و روان خود هر روز آنرا لمس می‌کنند. بیایید تا مبارزه با خشونت را فریاد کنیم و آنرا به گوش تک تک افراد جامعه‌مان برسانیم و مانند دیگر آزادی‌خواهان روی کره زمین در ١٦ روز آینده از ٢٥ نوامبر تا ١٠ دسامبر، "روزجهانی حقوق بشر" کارزار گسترده‌ای را برای حذف خشونت علیه زنان سازمان دهیم.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)