محمدصادق علی اصغری

جوانان ضدفاشسیت مانع راهپمائی نئونازی ها در برلین ( اشپاندائو) شدند!

حزب چپ، سوسیال دمکرات، سبزها و سندیکاهای مختلف و تعداد دیگری از احزاب کوچکتر برای مقابله با راهپیمائی نئونازی ها و در مخالفت با انها، در فراخوان های جداگانه از مردم خواستند تا به خیابان امده و مانع راهپیمائی شبه فاشیست ها شوند.

کینە خمینی بە زندانیان سیاسی

 
به گفته بسیاری از شاهدان عینی، قتل عام زندانیان چپ از هفت شهریور ماه ١٣٦٧ شروع شد. بعضی ها معتقدند که چون هنوز کشتار زندانیان چپ شروع نشده بود در فایل صوتی اقای منتظری اشاره ای به این موضوع نشده است. سکوت سران نظام در مقابل جنایت قتل عام زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان چپ، اگاهانه برای توجیه این جنایت ضد بشری است.
 

حادثه منا، بهانه‌ای در دست جنگ‌طلبان

بعد از واقعه منا شایعات زیادی مطرح شد و محور شایعات هم این بود که ايجاد ازدحام بیش ازحد در مراسم به دستگيری افراد شاخصی از جمهوری اسلامی بر می گردد که در اين مراسم حضور داشتند. بر همين پايه گفته می شود که اسرائیل با دولت عربستان برای دستگیری افراد رده بالای جمهوری اسلامی از جمله دستگیری رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان همکاری کرده است. امروز اقای هاشمی وزیر بهداشت گفت که ممکن است تعدادی از مفقود شدگان در بازداشت باشند.  چه بسا، گفته او اين شایعه را کمی جدی تر کند.

اشتراک در RSS - محمدصادق علی اصغری