ریحانه نعمتی - صادق شکيب

نقدی بر داستان مسخ نوشته فرانتس کافکا، ترجمه صادق هدایت

این پرسش که خودکشی وی حاصل یک تصمیم آنی بوده است، یا اینکه وی در دو سه سال آخر عمر خود از زندگی و پیشرفت جامعه و نقش انسان در آن چنان ناامید شده بود که به ترجمه داستان کم مایه ای چون مسخ می پردازد و کشش و علاقه و احترام خاصی به کافکا پیدا می کند وحتی می توان گفت شیفته او می شود، اهمیت فراوانی می یابد.

اشتراک در RSS - ریحانه نعمتی - صادق شکيب