همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در اِیران

بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره انتخابات (انتصابات)مجلس دهم

ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد.

به نام آزادی

فراخوان بخش شهرستانهای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر به شرکت در تجمع یکم اسفند
هم میهنان همبستگی رمز پیروزی ماست و تنها با استمرار این مبارزه می توان به سقوط دیکتاتوری نزدیک شد.ما در کنار مردم آزادیخواه ایران بخصوص مردم ستم دیده کردستان ایستاده ایم. در اعتراض به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری دو شهید سرافراز جنبش آزادیخواهی مردم ایران از هم میهنان می خواهیم در روز یکم اسفند با تجمع اعتراضی در میادین اصلی شهر و اعتصاب سراسری پاسخی قاطع به ضحاک بدهند.

دکتر فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید!

دکتر رئیس دانا اقتصادان، از چهرههای شاخص چپ و عضو کانون نویسندگان ایران نیمه شب روز ۲۸ آذر توسط مامورین امنیتی و بدون ارائه حکمی در منزل خود دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شده است. رئیس دانا از منتقدین جدی سیاست اقتصادی آقای محمود احمدینژاد وقانون حذف یارانه هاست.

بازداشت و تهدید و فشار به کنشگران دموکراسی و حقوق بشر، نشانه دستپاچگی است نه قدرت!

پس از رخدادهاي روزعاشورا، دولتمردان افراطی بيش ازگذشته به خشونت عريان روی آورده اند. آنان شمار بيشتری از كنشگران سياسي و اجتماعي را بازداشت كرده اند که شايد زير فشار و تهدید آنان را به اعترافاتي فرمایشی وادار كنند و، در توهمات خودشان، راه برونرفت ازبحران موجود را از طريق فرافكني وانتقال مسئولیت خشونت ها به نيروهاي دموکراسی خواه وعوامل خارجي فراهم كنند.

اعلام موجودیت همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

ما به آگاهی همگان می رسانیم كه در راستای این خواسته دیرپای ملت ایران گروهی از شخصیت های ملی و وابستگان به حزب ها، سازمان ها و نهاد های مدنی و صنفی كه پایبند به تمامیت سرزمینی، استقلال، جمهوری خواهی، اصول دمكراسی، حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشند گرد هم آمده و یك همبستگی تحت عنوان همبستگی برای دمكراسی و حقوق بشر درایران به وجود آورده و پایبندی خود را به اصل های زیر اعلام می كند

اشتراک در RSS - همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در اِیران