حسن نایب هاشم

چالش در برابر «نظارت استصوابی» شورای نگهبان، مهمترین موضوع برای تحرک سیاسی در جامعه

با رد صلاحیت نسبتا محدود هیئت های اجرایی، کار ایشان دشوارتر از پیش هم شده است. همه این علائم گواه آن است که ما هفته ها و روزهای پر التهابی را در پیش و پس از مقطع انتخاباتی هفتم اسفند شاهد خواهیم بود.

به موازات "انتخابات" مجلس نهم، کاندیداهای جنبش اعتراضی خواهان دموکراسی و حقوق بشر را معرفی کنیم!

جهت مقابله با تداوم این روند و برگزاری یک "انتخابات" صوری و فرمایشی ديگر از همه شخصيتهاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کاندیيدای بالقوه مجلسی با ظرفیت تغییر یا تدوين قانون اساسی جمهوری ايران می دانند، درخواست می کنم در صورت توافق با متن زير و همچنين کليت پیش نویس قانون اساسی ضميمه که به طور عمده، متن پیرایش يافتۀ قانون اساسی فعلی است، امضای خود را بر این متن بیفزايند

اعلام اعتصاب غذا در همراهی با زندانیان سیاسی زندانهای ایران تا تحقق خواسته ها و پایان اعتصاب غذایشان

همزمان با بیست و دومین سالگرد فاجعه ملی کشتار جمعی زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ ... همراه با هفده زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين ... اعتصاب غذای خود را از روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه، سالروز مشروطيت آغاز می کنم و تا تحقق خواسته ها و پايان اعتصاب غذای آنان و عزيزانشان ادامه خواهم داد

نامه سوم در بیست و پنجمین روز اعتصاب غذا

از خاطره ای تلخ به واقعيتی همچنان تلخ باز گردم. امروز ۴ خرداد ۱۳۸۸ است. خرمشهر آزاد شده در ۲۷ سال پيش هنوز آباد نشده است. جنگ سال هاست به پايان رسيده است. اما امنيت هنوز تأمين نشده است. نه نزد مردم که جان و مال و شغل و آينده و ...برايشان مصون نيست و نه برای حاکميت که کوچکترين حرکت زنان، کارگران، جوانان، دانشجويان، روزنامه نگاران، روشنفکران، دگرانديشان و دگرباشان در جهت طرح ابتدائی ترين خواسته هايشان را، تهديد "امنيت ملی" به حساب می آورد

نامه دوم در هفدهمین روز اعتصاب غذاسبزها هستند، ... آبی و سرخ و سپید، رنگین کمانی در برابر سیاهیها و تباهیها باشیم!

از آغاز ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ تا پايان "انتخابات" دورۀ دهم "رياست جمهوری"، در اعتراض به دستگيریهای خودسرانه و شکنجه مستمر زندانيان، احکام سنگسار، اعدام کودکان و اعدامهای پرشمار بزرگسالان، در حمايت از همه زندانيان سياسی و ديگر مقاومت کنندگان در برابر "انتخابات" مديريت شده "رياست جمهوری"

این کارگران مگر چه خواسته اند که در این روز کارگر هم زندانی اند؟

اعلام اعتصاب غذا: از آغاز ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ تا پايان روز "انتخابات" دورۀ دهم "رياست جمهوری" در اعتراض به دستگيریهای خودسرانه و شکنجه مستمر زندانيان، احکام سنگسار، اعدام کودکان و اعدامهای پرشمار بزرگسالان، در حمايت از همه زندانيان سياسی و ديگر مقاومت کنندگان در برابر "انتخابات" مديريت شده "رياست جمهوری" 

براى استقرار جمهورى ايران به جاى جمهورى اسلامى جمهورى مدّنظر ما يک جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال است!

پيش نويس اسناد سياسی ارائه شده به کنگره دهم

ما کوشش خواهيم کرد که نيروهاى جمهوری‌خواه و دمکرات در سيماى همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنى با دولت‌ها و نهادهاى بين‌المللى، در دفاع از خواست‌هاى دمکراتيک مردم وارد مذاکره شوند.

بخش: 

امروز در نيويورک خبرهايی هست

رأی‌گيری‌های امروز مخفی است و اين نمايندگان دولت‌ها هستند که فردا رأی خود را به صندوق‌ها می‌اندازند. کوشندگان سازمان‌های غير دولتی حقوق بشر، در روزهای اخير تلاش کرده‌اند که نظر رأی‌دهندگان را به موارد نقض حقوق بشر در کشورهايی که کارنامه‌ی سياهی در اين مورد دارند، جلب کنند. با اين حال برای آن‌که تصوير دقيق‌تری از موضع جامعه جهانی در کليت خود که در تصميمات مجمع عمومی سازمان ملل بازتاب می‌يابد، داشته باشيمٍ، ساعات ديگری نيز بايد صبر کنيم.

نامه ی هفتم فرود سياوش پور (حسن نایب هاشم) به اکبر گنجی ((کاوه پور))

از تو تقاضا میکنم که فقط پزشک و بيمارستان مورد نظرت را تعيين کنی. اگر مرا نيز شايسته بدانی در خدمتت هستم. در بيمارستانی کار نمی کنم ولی می توانم ترتيب درمان و توانبخشی تو را در بهترين بيمارستان های کشورمان را بدهم حتما همکاران زيادی از من در ايران و انيران هم می توانند پيشنهاد مشابهی به تو بدهند. به همه پیشنهادهایی که به تو میشود بیندیش عزیزم.

نامه ی ششم فرود سياوش پور (حسن نایب هاشم) به اکبر گنجی ((کاوه پور))

فرض کن که برادری هم مثل من داری، برادری از پدر جدا و از مادر سوا، اگر دو برادر پدر و مادرشان يکی باشد می شوند تنی، و اگر پدر يا مادرشان يکی باشد می شوند ناتنی، پس اگر قبول کنی لابد من هم می شوم برادر ناناتنی تو، ولی من اميدوارم که تو رياضی وار آن را بخوانی (بيا، اين هم سومين ابداع و دومين ابداع در ادبيات فارسی) انگار تمام آدرنالين و اندرونين عالم را در تنم ريخته اند تا در اين ميانه عمری که اميدوارم تو آخر عمری اش نکنی، همه ی راه ها را بیازمایم برای راه یافتن به دل تو و پاسخ به خواست ناچیزم.

نامه سوم به دوست ناديده اکبر گنجی

به تصوير ذهنی آخر نامه ی دومم بازمی گردم. در ستيغی عمودی که گفتم در آستانه ی قله ای بلند ما با گيره های نه چندان محکم و ريسمانی نامطمئن به آن بسته شده ايم و چاره ای جز بالا رفتن از آن نداريم؛ خامنه ای، هاشمی شاهرودی و مرتضوی را می بینم که در هيئت کرکسان منقارها و چنگال های تيزشان را به رخمان می کشند و سقوط هر لحظه مان را منتظرند. حداقل تو در اين ميان لطفن حرکت اضافی و غیر ضرور به چنین ريسمانی نده. اگر چنين نکنی حتما به کمک هم به زودی به قله پيش رو می رسيم و راه را برای رسيدن به قله های بعدی هموار خواهيم کرد.

اشتراک در RSS - حسن نایب هاشم