شابی ارناندز

مسی، نمایش توامان هنر و ورزش و تواضع!

می توان یک سال در اوج بود و یا که مثلاً دو سال، اما سال های طولانی در اوج زندگی کردن باید چیز ویژه‌ایی باشد! بیانگر شخصیتی پیروزمند، که همه چیز را به کمال می خواهد و هیچ سقف و مرزی برای خود نمی شناسد. و مسی، این چنین است.

اشتراک در RSS - شابی ارناندز