عبدالستار دوشوکی

درخواست فوری از سازمانها و شخصیت های بلوچ

 حال جندالله باید جواب بدهد که چرا اعدام اسیر توسط جمهوری اسلامی رفتاری وحشیانه و ضد بشری و غیر انسانی است و نشانه واماندگی و بیچارگی و ذلت و زبونی و شکست رژیم است، اما عینا ً همین رفتار و دقیقا ً "کـُـپی برداری" عمل جمهوری اسلامی نشانه واماندگی و بیچارگی و ذلت و زبونی و شکست نیست؟

اعدام ۱۱ بلوچ و انتقامجویی جمهوری اسلامی از بمب گذاری چابهار

 جارچیان جمهوری اسلامی دروغ نمی گویند. مرگ و انسان کـُـشی حقیقت هستی آنهاست، و "زندگی" نفی موجودیت آنها می باشد. جمهوری اسلامی نیز مانند جـنـدالله معتقد است که خون را باید با خون شست. شاید وجود متعارض این دو برای استمرار خشونت در بلوچستان و وقوع کشتار های دست جمعی و هولناک "لازم" و "ملزوم" یکدیگر باشند

کشتار چابهار توسط جندالله وعکس العمل بلوچ ها

باید به جهانیان نشان داد که بمبگزاری و کشتار دست جمعی و جزم اندیشی مذهبی و مرگ آفرینی و مرگ پرستی هیچگونه جایگاهی در فرهنگ و مذهب حنفی بلوچها ندارد، و کشتار انسان ها تحت هیچ شرایطی و توسط هیچ حکومت و یا گروهی قابل توجیه نیست و منفور و محکوم می باشد.

بخش: 

تحریم ها باعث سرنگونی و یا تغییر رفتار رژیم نخواهد شد

معمولا ً رویه به این صورت است که تحریم ها تا حد نهایی تشدید می شوند. هدف از تحریم ها تضعیف اقتصادی، نظامی و روانی کشور می باشد. مثلا در عراق تحریم ها آنقدر تشدید شدند که حدود پانصد هزار کودک عراقی بدلیل تحریم ها هلاک شدند. این یعنی وارد شدن به مرحله بعدی که همانا حمله نظامی می باشد. البته آمریکا و متحدانش باید به افکار عمومی مردم خویش نشان بدهند که تا حد امکان از گزینه نظامی پرهیز کرده اند

جنبش سبز و اقوام ایرانی

سالها تجربه نشان داده که ترویج فرهنگ "فارس ستیزی" و دامن زدن به تضاد قومی در ایران بعنوان یک استراتژی مبارزه، ارمغانی جز ارضای عقده های سرکوب شده برای عده ای و انزوای سیاسی برای کـنـگـره نداشته است. وانــگــهــی می توان بدون افتراء و قوم ستیزی واپسگرا، در چارچوب موازین پیشرفته و جهانشمول برای رفع ستم قومی و یا ملیتی در تعامل با همه نیروهای آزادمنش و دمکراتیک ایرانی در راستای دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های متعدد مدافع حقوق بشر و اقوام مبارزه کرد

 

گفتگوی تورکمن صحرا مدیا با عبدالستار دوشوکی (تحلیلگر مسائل سیاسی)

گزارش کمیسیون رفع تبعیض نژادی و "سکوت" رسانه های ایرانی

کمیسیون هیجده نفره رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتـحـد، ایران را به دلیل عدم ارائه آمارهای لازم در مورد اقوام و مناطق اقوام نشین ایرانی، علیرغم سرشماری نفوس کشور در سال ۲۰۰۷ در ایران، سرزنش نموده است. در این گزارش آمده است که مشارکت عملی افراد و گروه های وابسته به اقوام ایرانی در امور مملکتی و عمومی بسیار پاینتر از حد انتظار می باشد

حقایق زندگی عبدالمالک ریگی از صعود تا سقوط

امــا براستی ریگی چه کسی بود؟ چرا و چگونه برخاست؟ و چرا سقوط کرد؟ چرا بطور غیرعلنی محاکمه شد؟ و چرا با عجله نسبی اعدام شد؟ و سوالات متعدد دیگری که احتمالاً جوابی برای همه آنها هرگز نخواهیم یافت. در نهایت شاید زندگی کوتا اما پُر ماجرای ریگی را در یک جمله بتوان خلاصه کرد: ریــگـی محصول و برآیند مکان و زمان خود بود، و بر علیه هردو با خشونت تمام قیام کرد

نقدی برمنشور جنبش سبز و موضع اپـوزیـسـیـون سـکولار برونمرزی

البته اپـوزیـسـیـون سـکولار برونمرزی نباید این انتظار را از آقایان موسوی و کروبی داشته باشد که منعکس کننده و سخنگوی مطالبات حداکثری آنها در جهت براندازی و سکولاریسم باشند. باید پذیرفت که هر کسی (از جمله خود ما) از ظن خود می شود یار جنبش سبز و در نتیجه باید با طرح انتقادات سازنده اما بی تعارف و احترام متقابل و تکیه بر "مــخــرج مــشــتـرک" برای نیل به اهداف آزادیخواهانه جنبش سبز با یکدیگر همکاری و همیاری کنیم

علل درگیری های موجود در بلوچستان و ریشه های تاریخی آن

بر طبق آمار رسمی حدود سی درصد از به اصطلاح "نونهالان" استان از امکانات اولیه تحصیلی حتی کلاس کپری محروم هستند. از ۵۶۰ هزار دانش آموز استان، در نهایت فقط هزار و اندی نفر بلوچ وارد دانشگاههای استان می شوند. ظرفیت شش دانشگاه استان حدود ۷۰ هزار دانشجو می باشد که فقط حدود دو درصد دانشجویان آنها بلوچ می باشند. وانگهی اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی بلوچ با تبعیضات عدیده در بازار کار و بخصوص استخدام دولتی روبرو هستند

جـایـگـاه اقــوام و مـذاهـب ایـرانـی در جـنـبـش ســبـز

مطالبات دمکراتیک و حق طلبانه اقوام ایرانی و اقلیت های مذهبی بهمراه خواسته های جنبش های اجتماعی – سیاسی دیگر در بطن جنبش سبز جای دارد. از جنبش سبز نیز باید بعنوان جنبش ملی، دمکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران یاد کرد که با عنایت به ملاحضات سیاسی- تاکتیکی موجود مراحل رشد و تکامل خود را طی می کند، و دارای ظرفیت فراوانی برای تعمیق و گسترش در ابعاد مختلف می باشد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - عبدالستار دوشوکی