چاونسی کی روبینسون

نژاد یا طبقه: آیا برنی باید انتخاب کند؟

او توضیح داد که اگر چه مبارزه برای افزایش مزد به 15 دلار برای هر ساعت و گسترش حقوق اتحادیه هابرای بر خورد با نژاد پرستی کافی نیست، اما افریکو-امریکن ها "وقتی که اقتصاد بد است به صورت نامناسبی تحت تاثیر" قرار می گیرند.

اشتراک در RSS - چاونسی کی روبینسون