مارتا نوسبام

"ما به جوشکار بیشتر نیاز داریم، یا به فیلسوف"؟!

دفاع از فلسفه* به یاد هیلاری پاتنم

در روز ۱۳مارس امسال، آمریکا یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفانی را که این ملت تا به امروز در دامن خود پرورده، از دست داد. هیلاری پاتنم در سن ۸۹ سالگی و بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت.

اشتراک در RSS - مارتا نوسبام