احزاب و سازمان‌های سیاسی

جبهه ملی ایران

زندانیان سیاسی که پاره تن مردم کشورند باید آگاه باشند که هم میهنانشان هرگز ایشان را فراموش نکرده و نخواهند کرد. مردم بدرستی از زندانیان سیاسی انتظار دارند تا آنجا که ممکن است در حفظ جان خویش...

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

"اتحاد دموکراسی خواهان ایران" بر پایه ی باورهای خود و نیازجامعه که همانا برقراری صلح، دموکراسی واقعی وعدالت اجتماعی درایرانی آباد، آزاد وهمبسته است، ضمن تحریم این انتخابات، همگان را به تلاش...

انجمن کارگری دموکراسی خواه

انجمن کارگری دمکراسی خواە ، از دعوتشورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت در اعتراض خیابانی حمایت می کند و بە سهم خویش از کارگران و مزد بگیران دعوت می کند کە بطور وسیع در این اعتراض همگانی ملی شرکت...

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

اما بدیهی است که راه «سـوم» نیز جهت ظهور ایرانی «آزاد و متحد و مترقی» وجود دارد، که اگر عقل و حکمتی بین ایرانیان وجود داشته باشد، و لیاقت اِعمال آن را داشته باشند، بهترین راه «نجات» است، راهی که...

سازمان جمهوری خواهان ایران

نزدیک به یکسال از حصر غیرقانونی رهبران نمادین جنبش سبز که مصداق بارز آدم ربایی در حقوق بین المللی است، می گذرد. اعتراض و استقامت آنها در برابر پایمال شدن حقوق مردم یکی از عوامل اساسی پیدایش و...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

جمهوری اسلامی از این همه سرکوب طرفی نخواهد بست. همان گونه که در این سی و سه سال حاکمیت ضد انسانیش از این سیاست ها طرفی نبسته است. صدای مردم را نمی شود با بستن دهان در گلو خفه کرد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

آقای قوامی بدون نام بردن از حزب و گروه خاصی نظر و موضع سازمان را که بارها بیان شده در مربوط دانستن تروریسم و استفاده از اعمال و رویه های تروریستی تکرار کرد و تائید نمود که این عمل در هرجای جهان...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

به باور سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تداوم اینگونه فشارها برخانواده های بهایی در کردستان اقدام غیر انسانی و غیر قانونی است و برخلاف معاهدات و کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی است که دولت جمهوری...

ما به عنوان مخالفان فعال جنگ، ترور مصطفی احمدی روشن از مدیران تاسیسات هسته ای نطنز را که در ۲۱ دی ماه در تهران اتفاق افتاد، بمانند هر ترور دیگری، شدیدا محکوم می کنیم. چنین روش هایی درتقابل با...

انحصار طلبی و تمامیت خواهی جریان حاکم این حق مسلم را از ملت سلب کرده است تا جایی که اکثریت شایستگانی که خود را برای حضور در یک انتخابات ازاد ورقابت جدی آماده کرده بودند نتوانستند ثبت نام نمایند و...

سازمان جمهوری خواهان ایران

سازمان جمهوری خواهان ایران ترور دست اندرکاران برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را که تازه ترین نمود آن ترور مصطفی احمدی روشن، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است از سوی هر نیرو یا دولتی و با هر هدف و...

حزب دمکرات کردستان ایران

جمهوری اسلامی به تجربه دریافته است که کوچکترین گشایشی در انتخابات و بطور کلی فضای سیاسی ایران به مردود شمردن نظام ایدئولوژیکی تحمیلی در کلیت خود میانجامد. به همین دلیل کاربدستان رژیم با تجربهای که...

کانون نویسندگان ایران

درباره ی انحلال خانه ی سینما: ما نگرانی خود را از این اقدام غیرقانونی اعلام میكنیم و خواهان لغو این تصمیم دستگاه اجرایی هستیم.

درباره ی تشدید بازداشت فعالان اجتماعی: در هفته اخیر شماری از...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

اعتصاب غذای فعالان مدنی و حقوق بشری در جهت اعتراض به اقدام ضد انسانی دولت ترکیه در کشتار شهروندان غیر نظامی کرد می باشد و انتظارداریم نهادها و مجامع بین المللی مدافع حقوق انسانی در قبال این فاجعه...

انجمن کارگری دموکراسی خواه

وقتی حکم حکومتی بر تصویب قوانینی می انجامد که نمایندگی منتخبان راهیافته به مجلس را نظارت و کنترل کنند دیگر چرا باید در عدم شرکت و تحریم انتخابات شک کرد و آن را مشروط به شروطی کرد که پبشاپیش انجام...

ما جمع دوستان و همراهان جنبش پرسیار، اعلام میكنیم كه دادن هر رأی به هر نامزد انتخاباتی مساوی است با به تأخیرانداختن تحول و دگرگونی دمكراتیك در ایران. بنابراین با تحریم همهجانبهی این انتخابات، موضع...

ما امضاکنندگان زیر، صرف نظر از مواضع و عملکردهای سازمان مجاهدین خلق ایران و مرزبندیهای مشخصی که با آن داریم، خواهان حل و فصل مشکل اردوگاه اشرف به صورت انسانی و مسالمتآمیز هستیم و نسبت به عواقب سوء...

دور از انتظار نیست که جبهه متحد اسلامی در خاورمیانه شکل بگیرد و با پیگیری رویاهای تاریخی خود کشورهای خود و منطقه را در بزرگترین بحران سیاسی و نظامی پس از جنگ جهانی دوم که همان جنگی دیگر است درگیر...

شورای جوانان و دانشجویان چپ

آن چه که بطور عمده اجازه نمی دهد جنبش دانشجویی به میدان بیاید، موضوع فقدان افق و آرمان رهایی بخش و روشن است. این دقیقاً مشکلی است که مبارزات مردم از خاورمیانه و شمال آفریقا تا اروپا و آمریکا با آن...

جبهه ملی ایران

تحقق حقوق انسانی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، رعایت حقوق انسانی و شهروندی کلیه آحاد مردم و ایجاد ساختارها و شرائطی در آینده که این حقوق و آزادی ها را رعایت و تضمین نماید، امروزه به یک خواست...

صفحه‌ها