احزاب و سازمان‌های سیاسی

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، اعدام اين نوجوان و اعدامهای دیگر را به عنوان اقدامی وحشیانه و ضد انسانی رژیمی درمانده که زندگی انسانها برایش کوچکترین ارزشی ندارد را بشدت محکوم نموده، از...

جبهه ملی ایران

بدین وسیله به اطلاع وسایل ارتباط جمعی و عموم هموطنان میرساند که کلیه انتشارات این سازمان توسط روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران منتشر میگردد و انتشار از هر طریق دیگر سوء استفاده از نام جبهه...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

در این روزها كه مساله و طرح تشكیل كشور مستقل فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته می شود، ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از تمامی دولت ها، ملت ها و نهادهای مدافع حقوق انسانی...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با تبریك و شادباش به آقایان: بهمن احمدی امویی، كاوه قاسمی كرمانشاهی و امیر رشیدی امیدوار است كه بزودی شاهد آزادی تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی باشیم.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با استناد به ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت در همه ابعاد آن را جزوحقوق مسلم و طبیعی مردم ساكن در این شهرها می داند، و بر این باور است كه...

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

محمد جراحی بدلیل نبود وثیقه هنوز در زندان مانده است

امروز که انها مجبور به آزاد کردن زندانیان هستند سعی دارند فریبکارانه این آزاد کردنها را لطف و بخشش قلمداد کنند، اما نزد خود به این نتیجه...

محتوای انتخابات آزاد، چیزی نمی تواند باشد بغیر از پذیرش حق دیگران و دگر اندیشان برای حضور و رقابت سیاسی. نیروئی که برای دیگری این حق را قائل نباشد، بواقع نافی انتخابات آزاد است و عملا فعالیت سیاسی...

جمعیت پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران

حکومتگران جمهوری اسلامی به جای پاسخ گویی به این اعتراضات مدنی دست به دستگیری بسیار وسیع مبارزان راه آزادی و اعتلای ایران، بویژه در شهرهای آذربایجان زده اند.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

«نبخشیدن»، کوششی است برای یافتن داروی درد و از میان بردن زمینه های مادی سیاست سرکوب و کشتار و سلطه گری؛ تا انسان بتواند آسوده و بَری از ستم و گرسنگی زندگی کند.

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران با اعلام پایبندی همیشگی خود به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، استقرار آزادی و دموکراسی را در هر نقطه جهان به ویژه خاورمیانه با دیده تحسین می نگرد و ضمن حمایت همه جانبه...

جبهه ملی ایران

برخلاف ادعای سران جمهوری اسلامی مبارزات مردم منطقه در تونس، مصر، یمن، سوریه و لیبی برای دین و یک حکومت دینی نبوده است، چرا که مردم این کشورها نه تنها رغبتی به تشکیل حکومت های دینی از خود نشان...

جبهه ملی ایران

دیروز صدام حسین که مست غرور بود و حکومتش را ابدی میدانست برای گریز از مجازات در سوراخی خزیده بود و حکم ملت او را به نابودی کشاند و امروز معمر قذافی که دنیایی را به تمسخر میگرفت و با روشهای...

خشونت و استفاده از آن در هر شکلش و با هر هدف و منظوری، توسط هر کس، هر گروه و هر دولتی علیه هر فرد، هر گروه و هر ملتی، در هرجا که باشد اقدامی ناموجه و غیرقابل توجیه است.

کردوند، «پایگاه...

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران در یکصدو پنجمین سالروز انقلاب مشروطیت ... یک بار دیگر تاکید مینماید که تنها راه سعادت و نیکبختی ملت ایران و اعتلای این سرزمین کهنسال، برقراری آزادیهای اساسی و حفظ استقلال و تمامیت...

نهضت مقاومت ملی ایران

بیست سال بعد از قتل شاپور بختیار و در اوضاع و احوال کنونی که جناح های متخاصم نظام مبتنی بر «منشاء الهی» در یک مورد یعنی قلع و قمع معترضین به اصل نظام متحد هستند وظیفه ی روشنفکران دارای صلاحیت...

جبهه ملی ایران

قتل فجیع دکتر بختیار نمایش این حقیقت بود که حکومت استبدادی ایران حتی حضور او در دنیای خارج از ایران را هم نمیتوانست تحمل نماید و او را خطری آشکار برای ادامه حیات جنایتبار خویش میدانست.

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران پنجاه ونهمین سالگرد قیام ملی 30 تیر را گرامی میدارد و به شهدای این جنبش تاریخی درود میفرستد و تاکید مینماید که در شرایط فعلی منطقه خاورمیانه و اوضاع و احوال جاری کشور، متوقف کردن...

جبهه ملی ایران

ما اعضا سومین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که خود سالها طعم تلخ تبعید سیاسی را بعضا حتی در دو رِژیم استبدادی جمهوری اسلامی و سلطنتی چشیده ایم و از مشکلات شما برای گرفتن اقامت و...

جبهه ملی ایران

کنگره سوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ضمن محکوم کردن بازداشت غیر قانونی هنرمندان و محروم کردن آنان از فعالیتهای هنری و اجتماعی، حمایت خود را از هنرمندان مبارز و آزادیخواه اعلام داشته...

جبهه ملی ایران

از نزدیک به هشت دهه قبل و از زمانی که دانشگاه در این کشور استبداد زده تاسیس گردید، این کانون علم و آگاهی همواره تجلی گاه اعتراضات مردم ایران و خواست های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه این ملت بوده...

صفحه‌ها