احزاب و سازمان‌های سیاسی

همایش با تصویب اعتبارنامه نمایندگان ده انجمن پیوسته به اتحاد در شمال آمریکا و گزینش هیئت رئیسه کار خودرا آغاز کرد. نمایندگان خشنودی و سپاس خودرا از کارکرد هیئت اجرایی درسال گذشته اعلام داشتند و...

حزب دموکرات کردستان

بدین مناسبت ما نیز ساکنان کردستان ایران و استانهای کردنشین سراسرایران را خطاب قرار داده و ازآنها میخواهیم نظیر سالهای گذشته و متحدتر و قاطعانهتر از همیشه در روز بیست و دوم تیر و دیگر روزهای این...

جبهه ملی ایران

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی کامل خود را از خواست های بحق کارگران ایران، از جمله آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری اعلام میدارد و خواهان آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی ایران...

جبهه ملی ایران

روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی در طول سالهای مبارزه برای استقلال حقیقی و نیز رهایی منابع ملی از چنگال بیگانگان چپاولگر و ریشه کنی خودکامگی فرومایگان، یکی از ارکان اساسی نهضت ملی ایران و همواره...

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن پشتیبانی از اعتصاب غذای شما خاطر نشان میسازد که ملت ایران، امروز بیش از همیشه به فرزندان از خودگذشته و فداکار خود برای غلبه بر دیکتاتوری و مستقر ساختن...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اعلام همبستگی با اعتصاب كنندگان از آنان می خواهد تا سلامتی و زنده ماندنشان را در معرض خطر قرار ندهند، چرا كه آنچه مهم است اعلام اعتراض و انتقادشان نسبت به روند...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بیانیه یی نگرانی شدید خود را از عدم امنیت جانی سخنگوی این سازمان اجلال قوامی اعلام كرد و از مجامع داخلی و بین المللی خواست نسبت به تامین امنیت...

جبهه ملی ایران

ما جمهوری اسلامی را به خاطر پایمال کردن آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی احزاب و سازمان ها و اجتماعات و آزادی انتخابات محکوم می کنیم. ما مقاومت و اعتراض گروه های وسیع مردم ایران را در جنبش سبز می...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بیانیه یی مرگ هدی صابر از فعالان ملی-مذهبی را فاجعه یی هولناك توصیف كرده و از مسئولان قضایی و امنیتی خواسته تا در این خصوص به افكار عمومی پاسخ...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

کانون نویسندگان ایران در تبعید، محکومیت فریبرز رئیس دانا، توسط بیدادگاه جمهوری اسلامی را محکوم می داند و آن را در ردیف از بین بردن حقوق اولیه مردم ایران در طول سال های سلطه این نظام ارزیابی می کند...

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور جان باختن هدی صابر را به خانواده ایشان و همه مبارزان راه آزادی تسلیت می گوید. ما یقین داریم روزی خواهد رسید که آمران و عاملان این جنایات، در داخل و خارج از...

انجمن حمایت از کودکان کار

از آنجایی که آموزش اجباری، رایگان و با کیفیت، از کارآمدترین ابزارها برای برونرفت از چرخهی فقر و محرومیت است، بازنگری، اصلاح وضعیت کمی و کیفی نظام آموزشی کشور و بالا بردن سطح آموزش اجباری با هدف...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

در آستانه سومین سالگرد حوادث پس از انتخابات 88 دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار اطلاعیه یی از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا بازداشت شدگان پس از انتخابات را كه تعداد قابل توجهی...

حزب کومه له کردستان ایران

ما درگیریهای مسلحانه در کردستان را در دوره کنونی نادرست و مضر به حال جنبش برحق مردم کرد میدانیم و معتقدیم این نوع حرکات تنها آب به آسیاب مقاصد امنیتی و سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی میریزد. ما از...

حزب دموکرات کردستان

محور دیگری از گزارش تقدیم شده از سوی دبیرکل حزب دمکرات کردستان به وضعیت کردستان ایران اختصاص داده شده بود. در این رابطه سیاستهای جمهوری اسلامی در کردستان که بر ستم و تبعیض ملی و سرکوب پیریزی شده...

جبهه ملی ایران

وحشت از گسترش اعتراضات مردم علیه حکومت به کشته شدن هاله سحابی منجر شد
مردم ایران جنایاتی را که ولی فقیه و سایر روحانی نمایانی که دست اراذل و اوباش را به جان و زندگی مردم این کشور باز گذاشته...

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با ابراز تنفر و انزجار از این اقدام وحشیانه، مسئول قتل خانم هاله سحابی را علی خامنه ای می داند. ما ضمن محکوم نمودن این جنایت ضد انسانی، شهادت خانم هاله سحابی را به...

جبهه ملی ایران

وی پس از بهمن 57 در جمهوری اسلامی سمت هائی را به عهده گرفت اما از آنجائی که انسانی صدیق و مبارز بود، در سالهای آخر زندگی به اعتراض علیه استبداد حاکم و رهبران جمهوری اسلامی پرداخت و در این راه...

انجمن کارگری دموکراسی خواه

زنان و مردان کارگر، هم میهنان عزیز، تعداد زیادی از فعالان دانشجویی دانشگاە های تهران و امیر کبیر با انتشار فراخوانی از مردم دعوت کردەاند تا در اعتراض نسبت بە تشدید فضای امنیتی - پادگانی در دانشگاە...

جبهه ملی ایران

در تاریخ مبارزات آزادیخواهی وحق طلبی ملت ایران در یکصد سال اخیر، دوازده اردیبهشت سال هزاروسیصدو چهل شکوهی ویژه دارد. دراین روز معلمان ایران در برابردیکتاتوری حاکم که می خواست با درهم کوبیدن جنبش...

صفحه‌ها