احزاب و سازمان‌های سیاسی

حزب دموکرات کردستان

از هر فرد انساندوست و آزادیخواه در کردستان ایران و سراسر ایران و از کلیهی کردها و ایرانیان میهن پرست در خارج از کشور و نیز از تمامی شیفتگان عدالت و انسانیت در هرجایی که هستند می خواهیم فعالانه در...

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران تنها راه خروج حاکمیت از بن بست های داخلی و جهانی را احترام گذاشتن و تامین آزادیهای فردی و اجتماعی ملت ایران میداند. تا در بر همین محور کنونی میچرخد برون رفتن ازبحران های داخلی و...

نهضت مقاومت ملی ایران

تظاهرات دو هفتگی مردم تونس اگرچه متاسفانه با دادن قربانیانی نیز همراه بود، نشان داد که در زیر پوششی که دیکتاتورها با اعمال کشتار و خفقان بروی نارضایتی های جامعه کشیده اند چه نیروی عظیمی وجود دارد...

بعنوان یک جریان اصلاح طلب به همه گروهای های سیاسی اعلام می کنیم همانگونه که رهبران جنبش سبز بارها تکرار کرده اند واخیرا نیز سید محمد خاتمی برآن تاکید نمود، بازگشت ثبات و آرامش و عادی سازی وضعیت...

اتحاد برای ایران

کمتر از ۲۴ ساعت به پایان زندگی این جوان دانشجو نمانده است، شاید من و تو بتوانیم او را نجات دهیم

حزب دموکرات کردستان

اگر همه همت کنیم شاید بتوانیم چوب لای چرخ ماشین اعدام بگذاريم، در غير اين صورت همين فردا و پس فردا به سراغ تك تك ما مى آيند، همانگونه كه به سراغ هزاران نفر از بهترین هایمان رفتند.

نظر1
کانون مدافعان حقوق کارگر

كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن حمایت همه جانبه از نظرات قاطع این اقتصاددان دردفاع از زندگی كارگران وزحمتكشان، خواهان آزادی بی قید وشرط و فوری اوست. رئیس دانا هیچ جرمی جز بیان خواسته های كارگران و...

همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در اِیران

دکتر رئیس دانا اقتصادان، از چهرههای شاخص چپ و عضو کانون نویسندگان ایران نیمه شب روز ۲۸ آذر توسط مامورین امنیتی و بدون ارائه حکمی در منزل خود دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شده است. رئیس دانا از...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

کانون نویسندگان ایران در تبعید، بنا بر منشورآزادی خواهانه خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، دستگیری فریبرز رئیس دانا، دانشجویان، فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش زنان وکلای آنان و روزنامه نگاران...

جبهه ملی ایران

جدائی دین از حکومت به مفهوم دور شدن فعالین سیاسی - مذهبی از صحنه نیست. امروز در ترکیه شاهد دولت حزب عدالت و توسعه به ریاست آقای اردوغان هستیم که بر اساس قانونی که دین را از حکومت جدا می داند و با...

نهضت مقاومت ملی ایران

با این که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی هزاران دانشجوی ایرانی، به جرم آزادیخواهی، در زندانها و شکنجه گاهها بسر میبرند، وتوسط اراذل و اوباش نظام ولایت فقیه، تسلیم چوبه های اعدام شده اند،...

جبهه ملی ایران

حاکمیت تصور کرده بود که با بخون کشیدن دانشجویان جنبش آزادیخواهانه ملت ایران خاموش می شود درحالی که تا امروز می بینیم که درهمه سالهای گذشته، درهمه نسلهائی که پای بدانشگاه نهادند، عشق به آزادی و یاد...

کانون نویسندگان ایران

سیزدهم آذر، روز همهی كسانی است كه با سانسور میستیزند و راضی نمیشوند صدایشان با گذر از فیلترهای دولتی به جامعه برسد. روز مبارزه با سانسور، روز گرامیداشتِ انسانهایی است كه برای دستیابی به آزادی...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

پس از خیزش عظیم مردم ایران برای مقابله با این موج وحشت و بیداد، دایره سرکوب و جلوگیری از آزادی بیان به حد [کم سابقه ای] رسیده است. جمهوری اسلامی هم چنان در قبال وکلای حقوق بشری که به دفاع از...

جبهه ملی ایران

اطلاع یافتیم که دکتر ناصر انقطاع یکی از پژوهشگران آزادیخواه و چهره های ملی در رسانه ها و از منقدین نامدار جمهوری اسلامی روز گذشته هنگام خروج از محل کارش مورد حمله عناصر ناشناس قرار گرفته است.

جبهه ملی ایران

درود به پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری وجعفرپوینده شهدای راه آزادی
در محاکمه عاملان قتلهای زنجیره ای هیچگاه از آمران و طراحان اصلی نامی برده نشد و فقط چند عامل خودفروخته که اجرای قتلها...

جبهه ملی ایران

خاطره مبارزات قهرمانانه پروانه و داریوش فروهر در ذهن تاریخی مردم ایران باقی می ماند و نام ایشان همواره بر جریده تاریخ مبارزات آزادیبخش مردم ایران ثبت و پایدار خواهد ماند.

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج کشور، اقدام ضد دانش و ظالمانه ی حکومت فقها در حق دانشگاه و مراکز علمی را به شدت محکوم میکند و هرگونه ستم نسبت به دانشگاه و دانشجویان را در حد بربریّت میداند.

جبهه ملی ایران

با توجه به اینکه رسیدن به هدف مقدس آزادی در گرو پیوند ناگسستنی مردم با مردم و ملت با همه ملتهای جهان، صلح و آرامش، حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار می باشد، بر آن هستیم تا از طریق تحقق این هدفها،...

جبهه ملی ایران

ستگیری اتباع خارجی در جمهوری اسلامی عموما با خطر زندانهای طولانی و یا تهدید اعدام همراه است. این دستگیریها عموما مجازاتی برای تخطی از قانون نیستند، بلکه وسیله ای در دست حکومت برای تحت فشار گذاشتن...

صفحه‌ها