احزاب و سازمان‌های سیاسی

جبهه ملی ایران

نزدیک به شش دهه است که 29 اسفند ماه، نوروز را برجسته تر می کند

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

در این شرایط حساس از حیات اجتماعی زندگی مردم ایران و مبارزات شکوهمندی که در برابر بیداد و خفقان موجود در جمهوری اسلامی درگرفته است،هشت مارس نشان و نیروی دیگری است علیه سی و یک سال ستم عریان و...

جبهه ملی ایران

مبارزه زنان و در کنارشان مردان آگاه ایرانی برای به دست آوردن کف حقوق زنان در همین رژیم، و ایستادگی در برابر تحقیر و توهین و داغ و درفش، امروزه توجه بسیاری از مراکز زنان و حقوق بشری به فعالیت های...

وقتی نهادی ادعا می کند که می خواهد به نام «زایشی نو در دنیای ادبیات ایران» به حرکت درآید و اطلاعیه اش را هم با عنوان ایدئولوژیک «به نام پزدان پاک» شروع می کند، بهتر است به جای پرخاش و دادن نسبت...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

فشار و تنگناهائی که از راه ممنوعیت استفاده از زبان مادری برای مردم مناطق مختلف جهان ایجاد می شود، تنها سبب دشواری در امر آموزش و اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ نیست؛ بلکه همچنین، عاملی است در جهت تحقیر...

جبهه ملی ایران

حقق آزادی و دموکراسی خواست ملت است و مردم ایران همچنان با استفاده از تمام راههای مدنی و بدور از خشونت تا دست یافتن به آزادی، حاکمیت ملت و جدائی دین از حکومت، به مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی یا...

عبدالعلی بازرگان

شرایط جدید سیاسی کشور و توسعه موج اعتراضات مردمي، پس از انتخابات خرداد ماه اخير ، حساسیت حاکمیت را به شدت افزایش داده و دستگیری ايشان را نیز توجیه پذیر نموده است.

شبکه جنبش راه سبز(جرس): در آستانه 22 بهمن سازمانها و تشکلهای سیاسی با صدور بیانیه هایی ضمن دعوت از مردم برای شرکت گسترده در تظاهرات 22 بهمن،از مردم خواسته اند تا در حضور آرام و سبز خود در این روز...

جبهه ملی ایران

رمز موفقیت جنبش تاکنون همبستگی، عدم خشونت و اتحاد عمل برای رسیدن به اهداف مشترک، ضمن توجه به تفاوتها بوده است. تاکید بر این نکته ضروری است که جنبش ملی ایران باید همواره مستقل باشد. برای دست یافتن...

اینک نیز افراطیون این جناح سعی در هر چه دوقطبیتر کردن اوضاع میکنند تا هیچ گونه راه حلی برای کاستن از این وضعیت دوقطبی فرصت طرح نیابد و به شدت ملکوک و سرکوب شود. ... آنان همچنان با دروغ، تهمت،...

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور فشار و سرکوب علیه هموطنان بهائی را تحت هر عنوان محکوم نموده خواهان پایان دادن به این تضییقات و آزادی شهروندان بهائی میباشد. ما به دنبال تحقق ایرانی هستیم...

باسلام و احترام، به اطلاع ميرساند كه آقای حسن رحيم پورازغدي عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی خود در حسينه جماران به مناسب روز دانشجو كه عصر روزسه شنبه 24 آذر ماه از شبكه اول سيماي جمهوری...

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایرا ن به بازداشت غیر قانونی دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بشدت اعتراض دارد و خواستار آزادی همه زندانیان آزادیخواه است.

مجموعه حوادث رخداده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و به ویژه وقایع روز عاشورا نشانه شکست کامل کودتا و کودتاگران است و نه نشانه اقتدار حاکمیت

جبهه ملی ایران

اقدامات جنایتکارانه رژیم در این مدت نه تنها شعله های اعتراض مردم را خاموش نکرده ، بلکه آنان را در اعتراض و ابراز خواست های خود مصمم تر و مخ الفتشان با حکومت را عميق ترنموده است.

نهضت آزادی ایران

آیت الله منتظری أسوه و الگویی برای تعهد عملی به امر به معروف و نهی از منکر بود که هیچگاه حق را فدای مصلحت نکرد و در برابر وسوسه قدرت زانو نزد.

جبهه ملی ایران

مبارزه امروز شما در شرایط اختناق و دوران تاریکی از تاریخ سیاسی کشور بسیار دشوار و همراه مشکلاتی فراوان است. ما از اینکه شما در این شرایط دشوار و نا هموار سخت ایستاده اید و نظر و خواسته های بحق خود...

جبهه ملی ایران

در کشور خود ما چنان عقبگردی بسوی استبداد و زیاده خواهی و خشونت و فساد رخ داده است که مردم جهان را متحیر کرده که چگونه مردمی چنین آزاده و خردمند و هوشمند می توانند خود را در چنین منجلاب استبداد و...

اکنون بزرگداشت شانزده آذر در شرایطی برگزار می شود که صدها دانشجو بخاطر اعتراضات مسالمت آمیز خود در زندان ها بسر می برند و در استانه برگزاری بزرگداشت این روز، هنوز بسیاری از فعالان دانشجویی را...

نهضت آزادی ایران

اعضای ارشد اين سازمان در تماس های تلفنی و يا حضوری از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهديد قرارگرفته اند. آخرين مورد احضار آقای مهندس محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی و ابلاغ ممنوعيت ادامه...

صفحه‌ها