کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران

به احترام بیش از شصت روز اعتصاب غذایی فعال کارگری 'جعفر عظیم زاده' تمام قد می ایستیم

یقینا و بدون هیچ شک و تردیدی جای معلم و کارگر و دانشجوی مبارز زندان نیست، و تمامی این زندانیان باید بدون قید و شرط آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود باز گردند، چرا که زندانی بودن این عزیزان نشان دهنده وجود ظلم و ستم و نبود عدالت و قانون است، حق هر کارگر و معلم و هر زحمتکشی است که بدون هیچ مانعی بتواند به سطح پایین معیشت خود اعتراض کند.

بخش: 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی ازاد باید گردد!

برای تحقق خواستهای شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان که در اعتصاب غذا به سر می برند، همچنین برای آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم. در هر جایی که جمعی از مردم، دوستان، آشنایان و همکاران حضور دارند اعلام کنیم: زندانیان سیاسی ازاد باید گردند.

بخش: 

اعتراض کمیته پیگیری به ادامه بازداشت فعالین کارگری

به موجب اصل 26 قانون اساسی تشکیل جمعیت صنفی آزاد است، اما حکومت با دستگیری های فعالین کارگری عملا" ثابت کرده است که حتی قانون خودش را نیز زیر پا گذاشته و تلاش دارد با ایجاد رعب و وحشت کارگران را از پیگیری مطالبات و حقوق صنفی اشان بازداشته و آزادی های مدنی و حقوق شهروندی به سخره بگیرد.

بخش: 

رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد را حمایت کنیم

ما ضمن محکوم کردن احکام ضدکارگری و ضد انسانی برعلیه رضا شهابی و دیگر کارگران (شاهرخ زمانی و محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده که از اعضای کمیته پیگیری می باشند ) و دیگر فعالین کارگری خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی هستیم

بخش: 

بینا داراب زند در خطر اخراج از ترکیه

ما ضمن محکوم کردن اخراج پناهجویان و به خطر انداختن جان آنها، از کارگران و نهاد های کارگری و بشر دوستانه، می خواهیم از بینا داراب زند حمایت کرده و از اخراج او جلو گیری نمایند. و به حمایت های خود تا انتقال ایشان به محل امن ادامه بدهند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران

فشار بر فعالین کارگری هر روز بیشتر می شود

از رسول علی نژاد عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری دفاع کنیم

در عملی شدن عبارت "بازداشت موقت" روی کلمه "موقت" دقت کنید!!! معنای خود را از دست داده است چرا که "موقت" تبدیل به 19 ماه که هنوز ادامه دارد شده است. این بارزترین عمل غیرقانونی است که در پوشش قانون انجام می شود

بخش: 

محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ازاد باید گردد

ما كمیته پیگیری از مردم ازادی خواه و برابرطلب میخواهیم كه زندانیان سیاسی را فراموش ننمایند و در جهت آزادی این عزیزان با فعالیتهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و دیگر سازمانهای كارگری و اتحادیه ها همراه شوند

عقبنشینی دولت احمدینژاد در مقابل مبارزات کارگران کیان تایر - البرز

گزارشها حاکی از آنند که در روز جمعه، 29 آذر ماه، کارگران این کارخانه توانستند مبالغی برابر با دو ماه از هفت ماه حقوق معوقه خود را از حسابی که بدین منظور باز شده بود، مجموع مبلغ ده میلیون ریال، برداشت کنند. اما تاریخ و چگونگی پرداخت باقیمانده طلب کارگران هنوز نامعلوم است

فراخوان كميته پيگيرى‌ايجاد تشكلهاى آزاد كارگرى به مناسبت اول مه

بديهي است كه فقط اول مه روز جهاني كارگر است و كارگران در اين روز همچون ديگر نقاط جهان حق دارند با حضور ميليوني در خيابانها و برپايي مراسمهاي مستقل، همدوش با كارگران سراسر جهان، كيفر خواست خود را از مشقاتي كه نظام سرمايه‌داري به آنان تحميل كرده، اعلام نمايند.

بخش: 
اشتراک در RSS - کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران