علیرضا بهتوئی

سمینار پژوهشی پنجاه سال جنبش فدائی بهمن ۱۳۹۹- سخنرانی پروفسور اردشیر بهتوئی

مروری برکتاب "فراخوان به مبارزه مسلحانه" (علی رهنما ۲۰۲۱)

موضوع سخنرانی پروفسور علیرضا بهتویی در سمینار پژوهشی پنجاه سال جنبش فدائی مروری برکتاب "فراخوان به مبارزه مسلحانه" نوشته پروفسور علی رهنما بود که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد. علی رهنما در فراخوان به مبارزه مسلحانه تاریخ جامعی از فداییان خلق را پس از سیاهکل ارائه می دهد.

در باره تاریخ نویسی جنبش چپ ایران

متن سخنرانی در سمينار "بررسی نونگاشته ها و نويافته ها پيرامون تاريخ جنبش فدائی"

من با وهاب‌زاده موافقم وقتی که می‌نویسد: "اولین جاذبه فداییان خلق برای بخش مهمی از محافل چپ زمانه خود، گشودن چشم انداز ایجاد یک جریان متفاوت، جدید و متکی به خود بود"، " برنامه فداییان...، نه کلیشه‌ای از این یا آن تجربه، بلکه حاصل ارزیابی و تحلیل مشخص حتی در همان حد محدود آن از شرائط ایران بود".

اشتراک در RSS - علیرضا بهتوئی