پیمان پاک مهر

روزنامه نگاران ایرانی بدون سندیکا

هر چند برای روزنامه نگاران استخوان دار و مستقل، حمایت کردن و نکردن تاثیری در احوال آنان ندارد، و در پاییز یا بهار مطبوعات نیز قلم بر زمین نگذاشته و نیام آن بر نکشیده و به وظیفه حرفه ای خود عمل کرده اند، اما شاید برای بسیاری دیگر حمایت های صنفی مهم بوده و تشکیل "سندیکای مستقل روزنامه نگاران ایران" یکی از مطالبه های به حق روزنامه نگاران است تا بتوانند کف مطالبات خود را از طریق این سندیکا و تشکل صنفی پیگیری کنند.

دولت روحانی و روزنامه نگاران

اما علیرغم همه موانع و به اصطلاح زمین های مین گذاری شده، روزنامه نگاران در سراسر جهان و در این سرزمین کهن، همچنان در تلاش اند تا با پذیرش واقعیت ها و منطق روز به فعالیت پرداخته و با حداکثر توان و از خود گذشتگی، در عمری محدود و غیر قابل تکرار، برابر بخشی از وظیفه حرفه ای، از درد و رنج مردمان بکاهند.

بهزاد نبوى در تبريز:برنامه هاى اقتصادى دولت احمدى نژاد،اقتصاد ايران را نابود مى كند

در اين شرايط آمريكا نمی‌تواند با كشورهاى ناقض حقوق بشر و غيردمكراتيك وارد معامله جدى شود، خصوصاً وقتى شرايط جهانى را به نحوى شكل داده است كه يك خاكريز بيشتر نمانده كه ماده ۷ منشور ملل متحد را عليه ايران در شوراى امنيت به تصويب برساند. اين هم مانع ديگرى بر سر راه تحديد آزادى ها است.

دستگيري ده ها تن در جشن باستاني چهارشنبه سوري در تبريز

به گزارش خبرنگاران تبريز نيوز،جشن باستاني چهارشنبه سوري با شور و هيجان بيشتري نسبت به سال هاي گذشته در تبريزبرگزار شد. بوي باروت همه شهر را به خود گرفته است. در مراسم امسال حتي پير زن ها و پير مردها نيز از روي آتش مي پريدند و ترقه پرتاب مي کردند. خيابان هاي کوي وليعصر تبريز مملو از دود باروت و آتش بود.

مجموعه اصيل دانشجويي را به تيغ قهرسر مي برند

تجمع اعتراض آميز دانشجويان دانشگاه تبريز

انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشکده هاي دانشگاه تبريز و علوم پزشکي، در خصوص محکوميت مداخلات مسؤولين دانشگاه علوم پزشکي در مسايل داخلي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشکي بيانيه اي صادر کرده اند،

اشتراک در RSS - پیمان پاک مهر