هیئت رئیسه کنگره ١٣ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گزارش تفصیلی کنگره سیزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگره سیزدهم سازمان بر پایه تصمیم کنگره قبل، سر موعد مقرر در تاریخ ٢٩ فروردین ماه سال ١٣٩٢شمسی برابر با ١٨آوریل ٢٠١٣ میلادی، کار سه روزه خود را در شهر برلین (آلمان) آغاز کرد. در مقایسه با کنگره های پیشین، این نخستین کنگره سازمان بود که توانست علیرغم کاستن مدت زمان آن به سه روز، به همه وظایف خود رسیدگی کند.

اشتراک در RSS - هیئت رئیسه کنگره ١٣ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)