رمزی بارود

نسل‌کشی روهینگیا: نفت بزرگ، دموکراسی شکست‌خورده و پیامبران دروغین

یقیناً انگ سان سوکی پیامبری دروغین است. او که سال‌های بسیاری مورد تجلیل غرب بود، یک "نماد دموکراسی" ساخته بود چون با همان نیروهایی در کشورش برمه مخالفت می‌کرد، که هم‌زمان یک ائتلاف غربی تحت هدایت امریکا رانگون (پایتخت برمه - مترجم) را به خاطر اتحاد با چین منزوی می‌کرد.

آیا اسرائیل خواهان جنگ داخلی فلسطینی است؟

لیبرمن، حتی اگر با استانداردهای حداقلی ارتش اسرائیل سنجیده شود یک "افراطی" است. میراث گذشته او مملو از خشونت و اظهارات نژادپرستانه است. رفتارهای تازه تر او شامل سخن گفتن در باره محمود درویش، مورد احترام ترین شاعر فلسطینی بود. او تا سنجش اشعار درویش – که از آزادی خلق خود دفاع می کرد – با زیستنامه آدولف هیتلر، "نبرد من" پیش رفت.

اشتراک در RSS - رمزی بارود