کانون تحلیلگران و کارشناسان مسائل جهانی و منطقه‌ای

بیانیه کانون تحلیلگران و کارشناسان مسائل جهانی و منطقه‌ای

واقعیت این است که در ورای این ترور، اهداف دیگری دنبال می‌شد که با اوضاع منطقه، جنگهای استعماری- نیابتی امپریالیسم در سوریه، عراق، لبنان، یمن، بحرین و فلسطین ارتباط دارد. ناهض حتر نیز یک شخصیت برجسته و تأثیرگذار در این حوادث بود که بطور خستگی‌ناپذیر سیاستهای امپریالیسم آمریکا و وابستگان منطقه‌ایی آن را افشاء و رسوا می‌کرد.

اشتراک در RSS - کانون تحلیلگران و کارشناسان مسائل جهانی و منطقه‌ای