محمد صادقیه

سوریە: "درد زایمان جهان چند قطبی"

بحران سوریه که از ژانویه ٢٠١١ و به گزارش نیوزویک (ظاهرا) از بازداشت چند جوان که در حال شعار نویسی با اسپری بر دیوارهای شهر درعا در اعتراض به نحوه توزیع آب بودند، آغاز شد، در واقع ریشه در سیاست خاورمیانه جدید امریکا دارد.

اشتراک در RSS - محمد صادقیه