کمیته برگزاری نشست بررسی اعتراض منتظری به کشتار سال ٦٧

اطلاعیه دوم نشست بررسی اعتراض آیت الله منتظری به کشتار سال ٦٧

در سالگرد درگذشت آیت الله منتظری، به بررسیِ صدای پرطنین اعتراض علیه کشتار زندانیان تابستان ٦٧ در حضور هیئت مرگ می‌پردازیم ... برنامه‌ی این نشست از این قرار است: 1 – سخنرانی: منیره برادران، جهانگیر اسماعیل‌پور 2- میزگرد: حسن فرشتیان، کاظم کردوانی، رضا معینی

نشست بررسیِ اعتراض منتظری به کشتار سال ٦٧

در سالگرد درگذشت آیت الله منتظری، به بررسیِ صدای پرطنین اعتراض علیه کشتار زندانیان تابستان ٦٧ در حضور هیئت مرگ می‌پردازیم و این کشتار و پیامدهای آن را از زاویه‌های گوناگون ارزیابی می‌کنیم.

اشتراک در RSS - کمیته برگزاری نشست بررسی اعتراض منتظری به کشتار سال ٦٧