دنا بابا احمدی

هر دم از این باغ بری می‌رسد!

تاثیر حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شد که در این اتحادیه فاشیستها تقویت گردند و رویای اروپای متحد نیز همانند قدرت مطلق آمریکا به زیر سوال رود. وضعیت بد بحران اقتصادی اروپا مانند یونان و اسپانیا باعث شد که عدم اطمینان به این اتحادیه به وجود آید و سیاستهای درونی و بیرونی کشورهای اروپایی کاملا متفاوت باشند. انتخابات اخیر اروپا نشان دهنده این واقعیت است.

گفتگو با خانم فروغ طیاری فعال سیاسی قدیمی بمناسبت ٨ مارس

احزاب و سازمانهای پیشرو که همگی تحت سخترین محدودیتها قرار گرفته اند از ظرفیت بالقوه زنان در سازماندهی اعتراضات عمومی و مردمی چه در محل کار و چه در صحن جامعه حداکثر استفاده را کرده اند و یک مجموعه شکست ناپذیر در مقابل تهاجمات حاکمیت بوجود آورده اند.

بخش: 

کارگا ههای تولید پوشاک یا قتلگاه کارگران زن !؟

مشکلاتی‌ به این عظمت که باعث گرفتن جان کارگران می‌‌شود باردیگر ضرورت اتحادیه‌های کارگری را برای بررسی‌ مسائل کارگری ، مشکلات صنفی، اجتمأعی و سیاسی آنان را نشان می‌‌دهد.

بخش: 

زن، تن و اختیار

گزارش بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران (کلن - آلمان)

کنفرانس سالانۀ بنیاد پژوهشهای زنان ایران، امسال برای بیست و چهارمین بار، از 26 تا 28 جولای 2013 در شهر کلن آلمان برگزار شد. کنفرانس امسال بنیاد به موضوع "زن، تن و اختیار" اختصاص داشت.

چهار روز پر تلاطم

تمامی‌ این موارد دال بر آن نیست که ما نقش آقای هاشمی را در برقراری استبداد دینی در کشور نبینیم. همینطور مدعی حقوق از دست رفته خود در این سالها نباشیم. ما باید مطالبات خود را از ایشان داشته باشیم، عقلانیست که نیروهای سیاسی اگر می‌‌خواهند به پای صندوقهای رای بروند، با بیان و خواست مطلباتشان پا پیش گذارند؛ موجودیت خود و تاثیر گذاریشان را نشان دهند. هدف داغ کردن تنور انتخابات یا مشروعیت دادن به نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه یکی‌ از اساس جمهوریت همین انتخابات است که ما میتوانیم آن را پاس بداریم و تنها جائی‌ است که میتوانیم در سرنوشتمان تاثیر گذر باشیم.

یک صدمین سالگرد روز جهانی زن" ۸مارس" بر همگان خجسته باد

در سال ۱۹۱۳ دبیر خانه بین المللی زنان سوسیالیست به پاس مبارزات زنان کارگر نیویورک و خاطره آنان ۸ مارس رابه عنوان روز جهانی زن تعیین کرد و همزمان هشت مارس از طرف زنان زحمتکش و سوسیالیست و مبارز با برپائی تظاهرات و متینگها برگزار شد. اما مبدأ اصلی آن همان سال ۱۹۱۱ میباشد که امروز، ۱۰۰ ساله می شود

بخش: 

شرکت یا تحریم درانتخابات

در کارزار انتخاباتی این دوره بر خلاف دورههای قبل، شعارهای انتخاباتی بسیار متفاوت است. اصلاح طلبان که معمولا با شعارهای سیاسی و اجتماعی پا به میدان می نهادند این بار با طرح شعارهای اقتصادی وارد صحنه شدند که می تواند در جلب آرا بسیار مهم و تعیین کننده باشد

نگاهی به تاریخ مبارزات کارگران و اول ماه مه

طبقه کارگر و اقشار زحمتکش کشورمان سه دهه پر فراز و نشیب، توام با شکستها و پیروزی های کوچک را از سر گذرانده است. جنبش کارگری- سندیکایی در طی این سالها بخصوص در سالهای اخیر به رقم کمبودها و نومیدیها توانست علی رغم امکانات محدود، سر سختانه در مقابل سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی قد برافراشته و شیوههای متفاوت اعتراض، از قبيل اعتصاب، تحصن، جمع آوری امضا، و راهپیمایی، سازمان دهد. جنبش کارگری کشورمان همگام با جنبش طبقه کارگر در سراسر جهان به پیش می رود

بخش: 

نقدی بر برنامه پیشنهادی کنگره یازدهم

هر چند که مارکسیسم سهم بسزايی در نیرومند کردن سوسیالیسم و انترناسیونالیسم داشته و در میان پرولتاریای جهانی همبستگی ذاتی می بیند و یکی از پایه های نظری آن بشمار می رود، طرح پیشنهادی سازمان حمايت از اقتصاد و بازار آزاد جهانی است نه دفاع از سوسیالیسم، آن هم در ابعاد جهانی آن.

اشتراک در RSS - دنا بابا احمدی