آژوان کوهنورد

غرب، متحدی قابل اعتمادتر

اخیراً تلاشهای اردوغان رییس جمهور ترکیه برای منزوی کردن نیروهای کرد، بالاخص کردهای سوریه شدت گرفتەاند. دولت ترکیە بعد از ناامیدی مجدد از غرب، بار دیگر به روسیه روی آورده تا در اقدامات علیه کردها از پوتین کمک بگیرد.

ریگی به کفش

اما آنچه در اینجا بیشتر مورد نظر است واکنش ترکیه، ایران و اعراب است. همگی در این فکر اند که اگر قرار است کردستانی درست شود و ما نتوانیم جلو آن را بگیرم، پس در صورت تشکیل آن، این کشور هرچه کوچک تر، ضعیف تر، وابسته تر و متفرق تر باشد، بهتر است. لذا تلاش و رقابت این کشورها در این زمینە است. هرچند باهم اختلافاتی دارند، اما هدف مشخص، روشن و مشترک است: کردستانی وابسته و گوش به فرمان!

کاسەای زیر نیم کاسه

... در عمل می بینیم ایران در تدوام این رویه، پای فشردە و غربیها غیر از چند تحریم، آنهم نه همه باهم بلکه هرازگاهی که شل و سفت می کنند، کاری انجام نداده اند. چون دریک کلام برایشان منافع دارد. در اینجا به بعضی از آنها اشاره می کنم: ١ـ فروش میلیاردی تسلیحات نظامی به اضافه هزینەهای آموزش و نگهداری توسط غربیها و روسیه به کشورهای خاورمیانه، ٢ـ نوسانات شدید قیمت نفت. کاهش قیمت نفت که اقتصاد کشورهای خاورمیانه بشدت به آن وابسته است... ٥ـ ایجاد بحران های پی در پی و تشدید جنگ روانی درمنطقه و غیره.

سردرگمی ترکیە

از آنجایی که روسها تمایل چندانی به انزوای کردها نداشتند و حتی البته بعد از "نشست آستانه" قزاقستان از 'پ ی د'، مهمترین سازمان کردی سوریه، دعوت بعمل آوردند، عملا به خواست ترکها بی اعتنایی نمودند... دو باره اردوغان هراسان گشت و شروع به تهدید کشورهای اروپایی کرد، مثلاً این کە مرزهایش را به روی پناهندەهای سوری باز خواهد کرد و از این قبیل... اما باز اردوغان نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد و این بار سرافکنده تر و دست از پا درازتر از قبل، به دولت جدید امریکا امید بسته است.

پیمان شکننده کردها با جمهوری اسلامی

در سالهای گذشتە در منطقه خاورمیانه نوعی دوستی خاص بین نیروهای کردی از سوریه و ترکیه گرفته تا بخش عمده از احزاب سیاسی کردستان با دولت ایران پدید آمدە که بخش عمده این دوستی غیررسمی و در اختفاست. این دوستی و رابطە خاص، تاثیرات معین مهمی بر روند رویدادهای منطقە گذاشتە است.

اشتراک در RSS - آژوان کوهنورد