آرش صادقی

ترجیح میدهم شرافتمندانه بمیرم تا تن به ظلم و ذلت بدهم

نامه آرش صادقی در آستانه شصتمین روز از اعتصاب غذا

باور کنید این مطالبه خواست کامل زندگی است بدون قید و شرط و نقطه مقابل تفکر مرگ طلب و شهادت طلبی است، چرا که خود را جهادیست نمی دانم و راه مبارزاتی ام با تمامیت خواهی به آنان که چراغ راهنما و شمع روزهای تاریکم بودند، را آسایش مردم و حقوق هم تراز برای همه می دانم، و حقوق اولیه و ثانویه انسانی و هر موجود زنده.

اشتراک در RSS - آرش صادقی