تری اودندهی

6 درسی که من در مبارزه با رژیم های سرکوبگر برای حفظ مردم و زمین آموختم

امریکا به خاطر گزینش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در حال تجدید نیرو است. تمام دلالت های اولیه نشان می دهند که امریکا گرفتار تغییر مصیبت بار رهبری است، خیلی شبیه رژیم های مستبد در قسمت های دیگر جهان که ما عادت داریم در باره آن ها بخوانیم.

اشتراک در RSS - تری اودندهی