ماوریسیو والینته

نامه اعتراضی شهرداری مادرید به حسن روحانی

در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

آقای رئیس جمهور، ما از شما درخواست می کنیم در این مورد اقدام کرده و کمک کنید تا زندانیان اعتصابی بتوانند حداقل به بخشی از خواسته هایشان دست پیدا کنند تا از این طریق سلامت کاملشان تأمین و از هر گونه خطری در امان باشند.

اشتراک در RSS - ماوریسیو والینته