مارینا آلبیول

نامه مسئول روابط بین الملی جبهه متحد چپ اسپانیا در حمایت از زندانیان سیاسی، عقیدتی در ایران

ما بر این باور ایم که مسئولیت حفاظت از زندگی و سلامت این زندانیان منحصراً بعهده دولت جمهوری اسلامی ایران است. از شما تقاضا می کنیم در این موضوع دخالت کرده تا به درخواستهای این زندانیان پاسخ داده شده و مطابق معاهده های بین المللی، که کشور شما از جمله امضاکنندگان آنهاست، بحقوقشان احترام گذارده شود.

اشتراک در RSS - مارینا آلبیول