نعیمه دوستدار

اقلیت ها و حق تشکیل گروه در ایران: نه هر اقلیتی، نه هر فعالیتی

آیا امکان تشکیل هیچ گونه گروه و انجمنی برای گروه هایی غیر از مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان ایران وجود دارد؟ در مورد بزرگ ترین گروه مذهبی پس از مسلمانان که پیروان آیین بهائیت اند نیز، این پاسخ منفی است. جمهوری اسلامی این آئین را ضاله می داند و با تشکیل هرگونه گروه و جمعی که متشکل از پیروان این آئین باشد برخورد می کند...

اشتراک در RSS - نعیمه دوستدار