دنیز ایشچی

یک بیماری سه نسخه، مساله ملی و نظریات بهزاد کریمی

آنچه که من از راه حل موزائیکی ایشان استنباط می کنم این است که ایشان برای ترکیه یک سیستم فدارتیوی را پیشنهاد می کنند که در آن در کنار دولت و مجلس فدرال مرکزی قدرتمند و به موازات آن، دو ملیت کرد و ترک در ترکیه میتوانند مجلس ها و حکومت های خود مختار ملی محلی خویش را هم داشته باشند. در یک چنین ساختار حکومت فدراتیو، ماهیت حوزه های جغرافیائی حکومت های خود مختار محلی بر اساس هویت اتنیکی آنها و با رای مردم تعیین می گردد. در نمونه ایرانی پیشتهادی ایشان، هویت اتنیکی از تقسیم بندی جغرافیائی ساختاری جمهوری فدرال دموکراتیک ایران حذف می گردد و فقط تقسیم بندی های جغرافیائی منطقه ای بر اساس اشل ها و معیار های دیگر جایگزین آن خواهد شد.

"شی جینگ پین" در مسکو، "اوباما" در اسرائیل، "خامنه ای" در تهران

نسل نوین، مدرن, دموکراتیک وجنبش حقوق بشری وآزادیخواه ومترقی این کشورها چه می خواهند؟ سازمان های سنتی وارتجاعی ازکجاها تغدیه شده وحمایت می گردند، وبالاخره استراتژی استعمارگران پیروغرب به رهبری آمریکا به طور خاص از یک طرف وشرق جدید با هماهنگی روسیه وچین از طرف دیگر، درمنطقه چه اهدافی را تعقیب می کنند؟

"انتخابات آزاد" به ملیت ها چه خواهد داد؟

با توجه با اینکه تحقق حقوق ملی دموکراتیک مردم ملیت های مختلف ساکن ایران ارتباطی جدائی ناپذیر با تحقق سایر حقوق دموکراتیک و حقوق بشری و عدالت خواهانه تمام اقشار و طبقات اجتماعی دارد، و تحقق آنها به غیر از راه تعقیب استراتزی عبور از نظام ولایت فقیه ممکن نمی باشد، شعارها، تاکتیکها و راهکارهای مستقل نیروهای سیاسی جنبش های ملی دموکراتیک، دست در دست و همگام با همتای مشابه آنها در جنبش سرتاسری قابل تحقق خواهد بود.

روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفه (بخش پایانی)

نیچه که در عشق زندگی شخصی خود موفق نشده بود، اکثرا به تنهایی زندگی می کرد، در اواخر زندگی خویش با اندیشه های "زرتشت" آشنا می شود و سخت تحت تاثیر قرار گرفته و کتاب "چنین گفت زرتشت" را می نویسد. در این کتاب او یافته های خود در اندیشه های زرتشت را از قبیل رزمندگی انسان درست کار و با اهداف والا با تمام بدیها و زشتی ها و پیروزی های وی در جنگ های پی در پی و جنگ نهایی، که با افکار نیچه همخوانی پیدا می کند به رشته تحریر در می آورد.

انتخابات آزد، وسیله ای برای حفظ نظام، یا نفی نظام؟

این بینش آگاهی دادن به توده ها و ایجاد نهادهای صنفی دموکراتیک مردمی را بصورت یک هدف سیاسی استراتژیک تعریف می کنند، نه بعنوان وسیله هایی در نهادینه کردن ساختار سیاسی اجتماعی یک جامعه سکولار دموکراتیک. این بینش به دنبال آلترناتیو سازی سکولار دموکراتیک نیست، بلکه به پروسه آرام و طبیعی تغییر حکومتی در روند طولانی با عوض شدن نسلها معتقد می باشد.

روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفە (بخش دوم)

در سرتاسر سرزمین ایران، مذهب عقب مانده تری جای مذهب قبلی را در کنار حاکمیت ارتجاعی طایفه ای دیگری را می گرفت که در جنین خود حاکمیت امامان، سادات و ملایان را دست در دست سران قبایل بر مردم تحمیل می کرد. آخوند هایی مثل ملا صدرا، ملا حیدر آملی و یا شیخ صفی الدین اردبیلی، جای فارابی، خوارزمی و ابن سینا ها را می گرفت.

روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفە (بخش اول)

تاثیرات اندیشه های افلاطون و ارسطو در شکل یابی و فورمولبندی ادیان بزرگ مثل مسیحیت و اسلام بی نهایت برجسته است. از بت پرستی دست برداشتن و به خدائی که مادی نیست و در آسمانهاست باور داشتن، حلول روح خدائی در موجودات زنده، بازگشت روح به سمت خدا پس از مرگ، حلول دوباره روح در موجودات دیگر، نقش ریاضت و سختی کشیدن در ارتقا فضیلت انسانی و خیلی نظات دیگر مشابه ایندو فیلسوف بزرگ از طرف ادیان اسلام و مسیحیت به عاریه گرفته شده است.

کمدی تراژدی در جنبش ملی آذربایجان

در این جمع دوستان عزیز ما، از نٌه نفر سخنرانان این اجلاس کنگره نه تشکیلاتی، چهار نفرش اعضای یک خانواده می باشند که دو نفرشان روسای دو "حزب" مختلف سیاسی می باشند. کمدی تراژیک به اینجا ختم نمی شود، بلکه این تراژدی ماکیاولیستی به هویت فرهنگی و ماهیت کارکرد سیاسی این عزیزان تبدیل گردیده است.

نکاتی بر رازهای کائنات و حیات موجودات متفکر

انسان الان دستگاه هایی می سازد که اگرچه ماشین اند، ولی نه تنها حسهای پنج گانه بشری را می توانند در خود داشته باشند، بلکه در مقیاس به مراتب بیشتری از انسان می توانند اطلاعات را در خود جمع کرده، آنالیز بکنند و تصمیم گرفته و عمل بکنند. اگر امروز انسان در راستای جهان وطنی شدن حرکت می کند، چشمان خود را به تسخیر کائنات کلان دوخته است.

مقایسه ای بر مدلهای اقتصادی

نظام سرمایه داری و مدل اقتصادی آن توسط شرکتهای چندملیتی و به نیروی سمبه های امنیتی، حقوقی، سیاسی و نظامی آن نظام غالب اقتصادی را تشکیل می دهند. رشد روز افزون اهمیت مدلهای دیگر اقتصادی دولتی و تعاونی از یک طرف و کاربرد ایده های سوسیالستی از قبیل تامین اجتماعی، بهداشت و تحصیل رایگان و غیره توسط اکثریت حکومتهای جهانی نشان می دهند که این مدلها بصورت خزنده در حالت پیشرفت اند.

مناسبات قرادادی اجتماعی امروزین

انسان نه فقط از یک طرف موجودی اجتماعی بوده است که متفکرترین موجود اجتماعی هستی کره زمین شناخته می شود، از طرف دیگر شاید به راحتی بشود گفت درنده ترین و وحشی ترین این موجودات نیز می باشد.

ناهمخوانی ذاتی نظام مبتنی بر قدرت ولایت فقیه با دمکراسی

این امکان را فراهم کنیم تا همه نسلها و بخش بندیهای مختلف چپ ها بتوانند با شور و شوق هر چه بیشتر به این کاروان پیوسته و در راه رسیدن به منزلگاه خود، دست در دست هم حلقه زده و با سرود آزادی و عدالت اجتماعی همچنان کوههای البرز و زاگرس را به لرزه در بیاورند.

"کور رنگی" در جنبش ملی آذربایجان

بازتابهای چنین ارزیابی و عملکردهای سیاسی چه می باشند؟ آیا سیاستهایی که از یکطرف تلاش دارند نهادها و سازمانهای صنفی سیاسی دموکراتیک و مردمی سرتاسری را شقه شقه کرده و از هم بپاشد و مردم متعلق به ملیتهای غیر فارس توصیه میکند که از آنها خارج شوند، یا اینکه آنها را با ارزیابی تعلق شان به فارس بودن، نه در صف دوست، در بهترین حالت در ردیف خنثی قرار می دهند، در صف بندی مبارزات جهت گذر از نظام ولایت فقیه، چه نقشی را ایفا می کنند؟

پروژه فراخوان کنگره عمومی وحدت چپ

پروژه وحدت چپ باید بصورت پروژه به راه افتادن کاروانی تبدیل گردد که منزلگاه اولین آن تشکیل کنگره واحد جنبش سوسیال دموکراسی ایران می باشد. این پروژه با زمان بندی واقع بینانه، با هدف در برگرفتن همه آنهایی که "خود را چپ می دانند" و به ارزشهای سوسیال دموکراتیک باورمند وپایبند می باشند، باید به حرکت دربیاید تا با نزدیکترکردن قلبها، ارزشها وفکرها چنین پروژه و کنگره ای را هرچه فراگیرتر برگزار کنند. نیروهایی که رسالت تاریخی برگزاری موفقیت آمیز این پروژه را میتوانند برعهده داشته باشند،

پرینسیپهای بازی در زمین جمهوری اسلامی

بخشی از اپوزیسیون "سکولار" که معتقدند از طریق حمایت از جناح اصلاح طلبان حکومتی که خواهان فعالیت قانونی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشند، خواهند توانست با تاثیر گذاری و اصلاحات در قانون اساسی شرایط سیاسی اجتماعی را به برگزاری انتخابات آزاد ارتقاء دهند، باید بر این امر واقف باشند که پرینسیپهای این مناسبات و قوانین این بازی را قبلا سردمداران جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده اند.

اتحاد جمهوریخواهان، یک مصلحت یا یک ضرورت

اگر اجا را یک ارگانیسم سیاسی پویا و سیال جمهوریخواه فرض کنیم، ناچارا یا باید در راستای گذر به یک حزب سیاسی "جمهوری دموکراتیک" سیر بکند و باید بالانس و توازن ویژه ای ما بین سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی بر قرار بکند. یا اینکه اجا باید به یک نهاد فراگیرتری که سازمانهای سیاسی سکولار و دموکرات در آن بصورت منسجم تری حضور داشته باشند فرا روید، که عملا حالتی مشابه جبهه ای خواهد داشت.

تئوری ملت - دولت، یا تئوری حذف هویتی ملیت ها

باید با برداشتن گامهای موثر اعتماد برانگیز، ایجاد پل های مودت و همدلی، برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل به هویت همدیگر و دیالوگ مستمر ما بین اندیش ورزان ملی و کشوری، رشته های پیوند تنوع ملیت ها را به ریسمان محکمی از رنگین کمان هویت های همه شهروندان ایران تبدیل بکنیم. باشد تا پیوند رنگین کمانی تمامی ملیت های ایران بتواند در حالتی تنیده با هم تمامی ریشه ها و نهادهای هر گونه ارتجاع، دیکتاتوری و تبعیضهای اجتماعی را به زباله دانی تاریخ بسپارند.

عبور از ولایت فقیه یا انتخابات در ولایت فقیه

آنها به زبانی دیگر بازماندگان ادبیات سیاسی سی و پنج سال پیش با اندیشه های ضد امپریالیستی (بخوان ضداستکباری) می باشند که از یک طرف همگام با ادبیات مشابه خط امامی که گاه خیلی به گفتار سیاسی احمدی نژاد نزدیک می شود، جنگ زرگری داخل قانون اساسی حکومتی را خوش رنگتر می کنند، از طرف دیگر صفوف جبهه ضد ارزشهای جامعه مدنی غرب را با عقب نشینی، نزدیکی و بالاخره پایبندی به ارزشهای ضدانسانی حکومت اسلامی، با صف بندی در کنار ولایت فقیه، چین و روسیه در مقابل کشورهای غربی، منسجم تر می کنند.

آذربایجان محوری، یا راستای ایرانی

عمده کردن ارزشهای شهروندی ایرانی با هدف و به قیمت نفی حقوق ملی دموکراتیک مردم ملیتهای مختلف ایرانی، به این می ماند که ما همچنان به مردسالاری و زن ستیزی باورمند بوده و یا عمل بکنیم. این شیوه رفتار به این می ماند که در دنیای گلوبال امروزی در مناسبات همسایگی با کشورهای مختلف، نسبت به همسایگان خود نه با دید مساوی و احترام متقابل، بلکه با دیدگاهی پست و نژاد پرستانه و تبعیض آمیز و یا تجاوزگرانه و غارتگرانه نگاه بکنیم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی