دنیز ایشچی

انتخابات آزادچی ها خواهان آلترناتیو سازی مستقل کلان نیستند

مخاطب سخنم عزیزانی هستند که راهکار محوری آنها “در ظاهر” فورمول بندی استراتژی آلترناتیودموکراتیک چپ در مقابل حکومت ولایت فقیه، اما در عمل تعقیب استراتژی اصلاحات به ظاهر دموکراتیک درون حکومتی می باشند. تحت لوای چنین تفکری دیگر فورمولبندی آلترناتیو استراتژیک وجود خارجی ندارد.

کنگره فوق العاده وحدت چپ کی تحقق می یابد؟

چرا با وجود اینهمه توافق های نظری فکری، آمادگی روانی، پختگی پتانسیل های اجرائی وقدرت آتشفشانی فشار از پایین توسط بدنه های این سازمانهای چپ، هنوز پس از گذشت سالهای سال، سازمانهای چپ ایران در جای خویش درجا می زنند و در اجرای پروژه وحدت چپ ناکام مانده اند؟

ملی دموکراسی غیر هارمونیک آذربایجان

واقعیت سیاسی اجتماعی حاکم بر ایران حکم میکند که تمامی شهروندان ساکن ایران باید از حقوق واحد شهروندی کشوری برخوردار باشند. این حقوق باید بر پایه های ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری جهانشمول استوار باشد. بر مبنای همین حقوق طبیعی انسانی شهروندی، نهادهای مردمی و کشوری دموکراتیک سیاسی ، صنفی، فرهنگی و اجتماعی میتوانند شکل بگیرند که از حقوق اقشار و طبقات نامبرده حمایت بکنند

کنشگران پروژه وحدت چپ: ما گزارش کار میخواهیم!

آیا جنبش چپ ایران قادر خواهد بود از این حالت "آچماز" بیرون آمده و بر این بیماری سرطانی غلبه کند؟ آیا این میز گردهای دوره ای  " نشستند و گفتند و برخاستند" جای خود را به "کمیسیونهای کار" جهت تدارک و راه اندازی "کنگره مشترک کار" در یک فاصله زمانبندی شده خواهد داد؟

سید عظیم شیروانی یکی از چهره های برجستۀ ادبیات آذربایجان(همراه با ترجمه آذری)

بفرمان حکومت تزار، سید عظیم شیروانی بخاطر مساعی خود، بدریافت مدال نقره مفتخر می گردد. سید عظیم در تاریخ۱۰ماه مه سال ۱٨٨٨مدال را اخذ کرد. این خبر، حسادت روحانیون مرتجع را تشدید نمود و آنها،۱۰ روز بعد، روشنفکر زمان را در حین خروج از مسجد با یک ازدحام ساختگی، در زیر دست و پا کشتند

سید ابوالقاسم نباتی, شاعر ترک ایرانی قرن ۱۲ و ۱۳ هجری قمری.

جمع اشعار بهجامانده از نباتی به پنج هزار بیت بالغ میگردد که تقریبا نصف آن فارسی و نصف دیگر ترکی است. اشعار نباتی در جمهوری آذربایجان و قفقاز و ترکیه و ایران طرفداران بسیاری دارد. در زندگی و طرز تفکر او نشیب و فرازهای زیادی دیدهمیشود.

پروژه وحدت جنبش چپ را زنده کنیم

عالیترین و تکامل یافته ترین مرحله وحدت، وحدتی ساختاری میباشد.آنچه تمامی اعضا و هواداران و افراد منفرد چپ بی صبرانه چشم به انتظارش می باشند و توقع عاجل تحقق آن از طرف رهبران سازمانهایشان را دارند، وحدت ساختاری می باشد

زندانی سیاسی هستند، ولی رهبر ما نیستند

دوستانی که جهت شکل گیری ائتلاف چپ امروز از یکطرف پیش شرط تعریف و تشریح مدینه فاضله  نظام آلترناتوی جهانی آینده را پیش می کشند، فراموش کرده اند که سوسیال دموکراسی همیشه بر مبنای ایده های مدرن، پویا، رشد سیال و در حال تکامل  بر پایه های عادلانه اجتماعی این پتانسیل را دشته است که همه رهروان این راه را زیر یک چتر جمع بکند

فدرال دموکراسی، اتحاد دموکراتهای چپ آذربایجان و مسائل روز

چرا در شرایطی که سازمانهای ملی دموکراتیک کردستان قادر گردیده اند تا خواسته های ملی دموکراتیک خویش را به اکثر سازمانهای دموکراتیک سرتاسری بقبولانند و با آنها به همکاریهای سیاسی بپردازند، جنبش فدرال دموکراتیک آذربایجان در انزوای سیاسی قرار گرفته است؟

استراتژی عبور از نظام استبدادی، یا استراتژی فشار اصلاحاتی

استراتژی محوری باید با شفافیت بر محور عدم قابلیت تاریخی ایدئولوژیک اصلاح پذیری نظام ولایت فقیه متکی بوده و بر محور عبور از نظام ولایت فقیه تنظیم گردد، نه اصلاحات این نظام. چنین استراتژی باید نیروهای فراگیر جبهه خویش را بر پایه های پتانسیل های ترقیخواهانه، مدرن، بشر دوستانه، آزادیخواهانه، عدالت جویانه و قانونمندانه این نیروها ارزشیابی کرده و استوار بکند

پیشگامان، پسگامان و مساله انتخابات آزاد

یکی از مسائل جالبی که در نوشتارهای بعضی از عزیزان مشاهده می گردد این است که در مجموعه بررسیها و تحلیلهای سیاسی خویش از وقایع روز، از حد و حدود ارزیابیهای "حقوق بشری" و "دموکراتیک" فراتر نرفته و کلا ابعاد طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی گروهبندیهای سیاسی را به فراموشی می سپارند. برخوردی که تحلیل گرانی مثل "نادر عصاره" را وادار می کند که فریاد بزنند "تحلیل اقتصادی را فراموش نکنیم"

دیالوگ شهروندی، دیالوگ ملی و سیاست حذفی

دو جبهه بزرگ نیروی فکری که می تواند راهکارهای انسانی و دموکراتیک را در این زمینه ها ارائه داده و با همدیگر بصورتی بالنده به رقابت بپردازند، یکی اندیشه های لیبرال دموکراسی و دیگری سوسیال دموکراسی می باشند... شاید بشود بزرگترین فرقهای فکری این دو مکتب را در تعریف آنها از عدالت اجتماعی، نقش دولت در اداره امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و بالاخره موقعیت آنها در ارتباط با نظام سرمایه داری تعریف کرد

دو بلوک اپوزیسیون، دواستراتژی متقابل

سالگرد بیست و یک آذر، گرامی داشت دستاوردهای حکومتهای ملی آذربایجان وکردستان در شرایطی سپری شد که تمامی سازمانهای سیاسی چپ سرتاسری ایران بە عوض گرامی داشت، یاد بود و درس آموزی از تاریخ، آن را با سکوت کامل سپری کردند

آیا الان هم میخواهیم پاسداران را به سلاح هسته ای مجهز کنیم؟

مجيد عبدالرحيم پورحتی در این انتقاد خویش تا آنجا پیش میرود که "ولایت فقیه " را سد عمده دموکراتیزه شدن کشور قلمداد میکند. اما در مقابل ابعاد و گستره "چنان جنگ وحشتناکی" که ایشان هشدارش را می دهد، غیردموکراتیک بودن نظام ولایت فقیه البته خیلی مسئله کمرنگی است

ولایت فقیه در زمین اپوزیسیون سکولار دموکراسی بازی میکند

جنبش خود جوش مردمی با به خیابان ریختن بر محور شعار "رای من کو؟" آمال و آرزوهای میلیونها زن، جوان، دانشجو، کارگر، فرهنگی و سایر اقشار و طبقات اجتماعی را بر زبان می آوردند

چرا جمهوری اسلامی ایران سفارت انگلستان را اشغال می کند؟

 علت های اصلی این کار را می شود از چندین زاویه مورد بررسی قرار داد. علت محوری شاید در این می باشد که از طریق این حمله جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا ابتکار عمل در عرصه مبارزات سیاسی تبلیغاتی را خود بدست گرفته و برای مدتی نسبتا طولانی جلو روند جاری تبلیغاتی و تهدیدهای تهاجم آمیز بر علیه حکومت ایران را بگیرد

 

فرسودگی تدریجی چپ ایران وتحولات ژئوپولوتیک منطقه ای

چپ ایران کدام پروژه اجرائی را در فاصله آغاز جنبش سبز تا حالا توانسته است به مرحله اجرا گذاشته و بە عمل برساند؟ آیا توانسته است خود دور یک پلاتفورم چپ متحد گردد؟ آیا توانسته است پلاتفورم و برنامه ای برای عبور از جمهوری اسلامی ایران ارائە دهد؟ آیا توانسته است ارگانی قدرتمند بعنوان صدای انقلاب نوین ایران ایجاد کند؟

پیغام ماکیاولی به امیر خامنه ای

مقالەهای اخیر آقایان "صادق کار" و "فرخ نگهدار" با چنین نگرش سیاسی تنظیم گردیده است. باورمندان این نگرش شاید به آرمانهای جنبشهای انقلابی تحولگرانه مردمی اخیر در کشورهای عربی با همان دیدگاه سابق "ضد امپریالیستی" نگاه می کنند، یا اینکه آنها را توطئه غرب و آمریکا می دانند. به همین دلیل دوستان ما یک پرگماتیزم روزمره اصلاحاتی در چارچوب حکومت سیاسی را تعقیب می کنند

اتوپی انتخابات آزاد، سرابی بیش نیست

 مصاحبه رفیق بهروز خلیق را در مورد "انتخابات آزاد" و چگونگی های آن در جمهوری اسلامی ایران می خواندم، بیشتر از اینکه برای من مشکل گشا باشد، سوال برانگیز بوده و مرا سر در گم کرد. به برداشت من این مصاحبه در برخورد دو پهلوی خود بیشتر به آشفته فکری، ایجاد توهم و امیدواری دادن غیر واقع بینانه منجر می گردد، و فقط به "راه رفتن و حرکت کردن در راستای یک هدف" اکتفا می کند

گرگهای گرسنه همدیگر را می درند

شاید بشود رهبری سیاسی خط فکری سبز را از زاویه طبقاتی به سرمایه داری صنعتی و تکنوکراسی کشور نسبت داد که آنهم بخاطر حاکمیت غالب اقتصاد دولتی، تا حدود زیادی تحت کنترل دولت اداره شده و به پیش برده می شود... سرمایه داری صنعتی در کنار نیاز به ارزهای علمی صنعتی جامعه مدرن، احتیاج به ثبات حقوقی مدنی جهت امکان سرمایه گذاری و بهره بری از این سرمایه گزاریها دارد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی