روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نامه به احزاب و نهادهای بین المللی در مورد مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی

از مقامات مسئول حکومت ایران بخواهید امکان تحقیق مستقل توسط سازمان عفو بین الملل درمورد مرگ دکتر کاووس سید امامی را فراهم نمایند.

درآستانه سفر هیات نمایندگی پارلمان اروپا به ایران نامه مسئول روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به این هیات

از مقامات جمهوری اسلامی بخواهید به تعهدات بین المللی خود برای رعایت حقوق بشر پای بندی نشان دهند.
- از مقامات جمهوری اسلامی بخواهید تا دستگیر شدگان اعتراضات اخیر را آزاد نمایند و برای همه زندانیان سیاسی امکان برخورداری از وکیل انتخابی ، با رعایت موازین شناخته شده حقوق بشر را فراهم آورند.

انتشار نخستین شماره "ایران ویوز"

ایران ویوز ( نظری برایران) دربرگیرنده مهمترین مسائل سیاسی- اجتماعی ایران و مواضع سازمان ما است، هر دوماه یکبار انتشارمی یابد تا دراختیار مجامع بین المللی، احزاب وفعالین سیاسی غیرایرانی قرارگیرد . اکنون اولین شماره در اختیار شماست. 

نامه به رئیس جمهور برزیل

اکنون ما خشنودیم از این که شما جداً توجه خود را بر وضعیت حقوق بشر در ایران متمرکز کرده اید. پیشنهاد شجاعانه و بیسابقه شما برای اعطای پناهندگی به خانم سکینه محمدی آشتیانی فراتر از یک اقدام نمادین در دفاع از حقوق بشر در ایران است.

نامه سرگشاده به مسئولین ارگانهای اروپائی در اتحادیه اروپا

ما نگرانیم در شرايطی که جامعه بين الملل تقریباً تنها روی مساله اتمی ايران متمرکز شده است، توجه اندکی به وضع حقوق بشر و تدابیر لازم برای مقابله با رفتار رژيم معطوف گردد. ما موافق يک تحريم اقتصادی عمومی عليه ايران نيستيم؛ در عین حال معتقديم که اقدامات هدفمندی وجود دارند که جامعه بين الملل و بويژه اتحاديه اروپا می توانند برای اعمال فشار به رژيم و رهائی مردم از وضعیت اسفناک موجود به عمل آورند.

ملاقات هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با کابینه خانم کاترین آشتون در مرکز اتحادیه اروپا در بروکسل

بدون توام کردن اقدامات مورد نظر اتحادیه اروپا با اقدامات عملی در زمینه حقوق بشر، تحریمها نه تنها می توانند بی اثر بمانند، بلکه می توانند به ابزاری برای تقویت مجدد رابطه لایه هایی از مردم ایران با حاکمیت گردند. در شرایط حضور فعال مردم در سیاست، آنها علاقه مند به اقدامات عملی اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق خویش اند تا به تعبیه هایی که می توانند خصومت با آنان نیز معرفی گردند

پیام به کنگره حزب کمونیست فرانسه

جمعه 18 ژوئن 2010 سی و پنجمین کنگره حزب کمونیست فرانسه ـ کنگره فوق العاده ـ با حضور 634 نماینده از اعضای حزب کمونیست فرانسه در شرایطی برگزار می شود که بحران سرمایه داری و نقض فزاینده راست به دستاوردها همراه است، و درعین حال امید غلبه بر راست در انتخابات 2012 وجود دارد. مباحثات در کنگره از جمله در باره آینده جبهه چپ، مبارزه برای حقوق بازنشستگی، خدمات عمومی، مدارس، سلامتی ... به مدت سه روز صورت می گیرند.

A la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (l’ONU)

Nous demandons aux autorités de l’ONU de ne pas accepter la présence de monsieur Mortazavi à Genève. Etant donné son rôle effectif dans la violation des droits de l’homme en Iran, c’est devant la justice que ce dernier doit se présenter et non pas devant la plus haute instance des droits de l’homme !

بخش: 

شرکت در مراسم سالروز تاسيس حزب کمونيست عراق

در ٢٢ آوريل ٢٠٠۶ مراسمى در ۷٢ سالگى حزب کمونيست عراق در پاريس برگزار و سازمان فدائيان (اکثريت ) به آن دعوت شد. سالن با شعار جبهه مردمى براى آزادى، استقرار دولت وحدت ملى براى برقرارى امنيت و حاکميت حکومت دموکراتيک، استحکام وحدت ملى، انحلال گروه‌هاى مسلح و تدارک شرايط سياسى و نهادهاى دولتى جهت پايان بخشيدن به اشغال نظامى بيگانگان و زندگى آرام و در خور و شايسته، تزئين شده بود. در اين مراسم پيام روابط بين‌المللى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ـ فرانسه به شرح زير قرائت شد:

نامه مسئول روابط بين المللی سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾ به مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمي

آرزو ميكنم نشست پيش رو در تاريخ 24 نوامبر 2005 ، گامی مهم در راه مقيد كردن كامل حكومت جمهوری اسلامی به خواستهای برحق آژانس بين المللی انرژی اتمی بردارد. سازمان ما بر اين باور است كه چنين دستاوردی در خدمت "خاورميانه ی عاری از سلاح های هسته اي" و "جهانی عاری از سلاح های هسته اي" ميباشد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)