روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نامه به آقاي البرادعي

برپايه شناخت و ارزيابي سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾، که يک سازمان سياسي اپوزيسيون است و از 35 سال پيش تا کنون در راه برقراري و گسترش دمکراسي در ايران مبارزه ميکند، اکثريت مطلق مردم ايران معتقدند استفاده از دانش هسته اي فقط و فقط بايد در خدمت مقاصد صلح آميز باشد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)