گروه کار روابط عمومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تسليت به مسئولين و اعضای نهضت آزادی ايران

به مناسبت درگذشت دکتر ابراهيم يزدی

کارنامه سياسی دکتر يزدی دارای جوانب مختلف است. هم جنبه مثبت و هم جنبه قابل نقد از جمله ضديت او با نيروهای چپ در دهه های اول انقلاب. او سال ها عليه اقتدارگرائی مبارزه کرد، از مشی مسالمت آميز دفاع نمود و چندبار در جمهوری اسلامی به زندان افتاد.

پیام تسلیت به خانواده خاکسار

در اندوه فقدان منصور خاکسار

او به ايجاد جهانی انسانی وتغيير مناسبات نابرابر حاکم بر روابط انسان ها باور داشت وتا واپسين لحظات عمرخود با قلم واقدام فعالانه در راه روشنگری، آگاه سازی جامعه وبسيج نيروی آزادی و عدالت کوشيد. منصورخاکسار مبارز قديمی جنبش چپ ايران ، در جنبش فدائی و چپ دمکرات ايران جايگاه شايسته ای دارد.

بخش: 

تسلیت به خانواده و یاران دکتر کامبیز روستا

زنده ياد کامبيز روستا از چهره هايی بود که از دوران جوانی ودر سال های پيش از انقلاب با نيروهای جنبش چپ و مبارزه در راه آرمانهای اين جنبش و استقلال فکری آن همراه شد وتا واپسين لحظات عمر خود عليه ديکتاتوری مبارزه کرد.

اشتراک در RSS - گروه کار روابط عمومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)