بیژن باران

میراث فرهنگی سیاهکل

فرهنگ فدایی بمعنای روبنای بخش پویای جامعه دهه 50 است. این فرهنگ از بیژن، مسعود، پویان، مرضیه، نسترن، صمد، سعید، حمید گرفته تا 300 انسان سترگ دیگر در آینده بآموزش تاریخ ایران افزوده خواهند شد. این ستارگان سرخ در صفحه تاریخ معاصر ایران در امتداد اسلاف خود آرش و کاوه اند.

یادها- فروغ فرخزاد

فروغ در شعر و مصاحبه ها دردهای جامعه ایرانی دهه 30 تا 40 ش را با فقر مزمن توده های وسیع زیر تیغ سانسور شدید بیان می کند. او عدم عدالت اجتماعی برای قشر وسیع زنان را اینگونه بیان می کند: "آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آنها با مردان است. من به رنجهایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی عدالتی مردان میبرند، کاملا واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها به کار میبرم."

افسردگی و سیاست

رهبر مسئول پاسخگویی قانونی به اتهامات مالی و جنایی گذشته خود است. او بحران شخصی، اجتماعی، سیاسی را با ساده گویی نتیجه عوامل بیرونی، صوری، اعتقادی، توطئه ای قلمداد و تبلیغ می کند؛ به عوامل درونی بخاطر ساده نگری و عدم تخصص مشعر نیست. قتل نفس- چه دکتر ارانی و اسعد بختیار در زندان قصر و همبندان جزنی در اوین باشد چه اعدام ۴ هزار جوان محبوس سیاسی و ۲۰۰ قتل زنجیره ای باشد- در جهان مدرن قبیح بوده؛ تعاقب دادگاهی امران بدون شمول مرور زمان دارد

بخش: 

یادها - دکتر غلامحسین ساعدی

کلام شیرین ساعدی مخاطب را به دنیای شخصیت هایی از تبار انسان می برد که همه آنها بوسیله ساعدی بهم مرتبطند. خود ساعدی راوی تاریخ در فلات است که با تمام انسانهای سترگ تاریخ جهان مرتبطند. سلطانپور با لورکا و خارا، شاملو با نرودا و عزیز نسین، بهرنگی با پاموک و ناظم حکمت

مدرنیزم و ادیبان زن

دهه 60 تا 80 شمار نویسندگان زن در ایران 13 برابر شد؛ در 1385 به 370 نویسنده صاحب کتاب رسید. اگر نرخ رشد خطی برای تعداد نویسندگان زن از شهریور 20 تا 1385 بکار رود؛ تعداد آنها در 1383 حدود 361 و در شهریور 20 باید کمتر از 87 نفر باشد. این از تشابه 3 مثلث با راس مشترک در نقطه 1320 و هر ضلع قائم در 1320، 1383، 1385 بدست میاید. البته نرخ رشد تصاعدی است نه خطی

بخش: 
اشتراک در RSS - بیژن باران