خلیل مومنی

پیام خلیل مومنی به جشن چهل سالگی فدائیان خلق ایران

خلیل مونی از اعضای شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به دلیل بیماری نتوانسته بود در این مراسم که در شهر کلن آلمان برگزار شد ؛ شرکت نماید وی از طریق پال تاک پیامی وحدت طلبانه را برای همایش فدئیان ارسال کرد که ایران گلوبال کلیب ویدئویی آن را تقدیم دوستان و رفقای مومنی می نمایئد و همچنین ما هم برای خلیل عزیز ، آرزوی سلامت داریم.

آیا جلال طالبانی به نفی حکم اعدام رسیده و یا خواهد رسید؟

این عمل طالبانی نه تنها به چالش کشیدن این حکم، بلکه به نوعی آن را فاصله گرفتن با مجازات اعدام هم می توان قلمداد کرد. اما متاسفانه از بخش دوم جمله رد امضای حکم توسط آقای طالبانی، به چنین استنباطی نمی توان دست یافت، چرا که ایشان اضافه می کند که "صدور حکم اعدام باید به کسانی محدود شود که در حال حاضر مرتکب جنایت می شوند و توسل به این مجازات باید به حداقل ممکن کاهش یابد."

اشتراک در RSS - خلیل مومنی