ک. معمار

فلسفۀ آن نـــگاه

روزی که گلوله برسینۀ ندا فرونشست، چشمانش با نگاهی معصوم، معصومیت مردمی رابه جهانیان شناساند. زبان آن نگاه پیام داد کە در این خاک نفرین شده، مردمی زندگی می کنند کە نوعی دیگر از اندیشه را دارند، و نوعی دیگراز سیاست را خواهانند

یک نفرهیـچ کس، صد هزار نفر*

هر ایرانی از این رژیم درنزدخود یک نوع شناخت دارد. نیروی تغییرهم در گوناگونی رفتارها خود را نشان می دهند. مردمی که در خرداد٨٨ صدای اعتراض شان را به هم و دنیا رساندند، اینک در شرایط بسیار نامناسب تری از زمان انتخابات بسر می برند. فشارها بر آنان افزایش یافته و تهدید مستمر بر حیات اجتماعی شان سایه افکنده است

موقعیت چیست؟

پس از اعلام مواضع و اقدام اولیه نسبت به تحریم 8 تن از نیروهای سرکوب حکومت اسلامی که به نظر فعالین حقوق بشر بی سابقه است، رژیم ابتدا اقدام به انحلال دو حزب اصلاح طلب نمود که با مقاومت این دو تشکل، فعلا موضوع زیر سایه رفته است. پس از آن دستگیری رهبران تشکل ملی مذهبیها اقدام نمود که هنوز در بند نیروهای امنیتی گرفتارند

وضعیت آخر

این حکومت نمی خواهد درس بگیرد. آنهائی را که پس از تقلب انتخاباتی در خیابان به رگبار گلوله بست، آنهائی را که با انواع شیوه های ضد انسانی اتهام بسته و دستگیرشان کرد، وابسته به کدام حزب و سازمان هستند؟ جز تعداد انگشت شمار از اصلاح طلبان و فعالین انجمن ها و نهاد های حقوق بشری، اعم دستگیرشدگان مردمی اند که معترض به عملکرد رژیم می باشند

به کجا می رویــم!؟

رویکرد به نوعی از شیوه مبارزه که، گسترش نهاد های مدنی می باشد، با دشواری های خاص خود همراه می باشد. حاکمیت ولی فقیه، بادولتی که به انتحار سیاسی خو گرفته، روز به روز بحران را شدت می دهد و راه هر نوع حرکت محتاطانه وکم هزینه جنبش مدنی را سد می کند

سیب حــــوّا

به خاطر رنج های انا سکینه*

امروزاما، سکینه دیگر ایرانی نیست. هرچند او قادر است تنها به زبان مادری اش سخن بگوید، اما امروز صدای سکینه از زبان زنان فرانسوی، ایتالیائی، انگلیسی، اسپانیائی، یونانی، آمریکائی و ... در جهان شنیده می شود. در بیش از صد شهر در جهان نام سکینه را می برند

وقتی کمونیستها نباشند، هر کاری می توان کرد

آیت الله خمینی، با کشتار کمونیستها و دیگر مبارزان دگر اندیش به فرزندان خلف خود این علامت را داد که در ادامه کار با واسطه عمل نکنند، خودشان وارد معرکه بشوند. او می دانست وقتی کمونیست ها نباشند هر کاری می توانند انجام بدهند. آیت الله خمینی رحم به پیر و جوان شان نکرد، همه را از دم تیغ گذراند

به مردم توهین نکنید!*

باور به تغییر یک نیروی ملی گردیده است. همه نیازمند احیاء فضائی جهت طرح مطالبات قانونی خود ... می باشند. مردم توانائی رسیدن به این خواسته ها را دارند. فقط شیوه رسیدن به این نوع نافرمانی مدنی مد نظر است. این شیوه و این نیرو در میهن صدایش از همه سو شنیده می شود. یک سونامی در حال تولد است... بردبار باشیم، مردم را باور کنیم و به آنها توهین نکنیم

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ک. معمار