مهدی سامع

رکورد شکنی در وقاحت

خامنه ای که روز 23 خرداد سال قبل نتوانست اتوریته اش را به رقبا بقبولاند و شمشیر کشی او در روز 29 خرداد سال قبل با قیام 30 خرداد پاسخ داده شد، به دنبال فرصتی بود تا جنبش بیشماران را «میکروب» بنامد تا در این نبرد سرنوشت ساز هر کس وضع خود را روشن کند

آب را گل نکنید

نکته دومی که از نکته اول مهمتر است مساله مسئولیت خامنه ای در راس نظام در مورد پروژه اتمی و موضوع قطعنامه است. میرحسین موسوی به درستی در توصیف احمدی نژاد از کلمات «تجاهل»، «هیاهو»، «عوامفریب»، «گزافه گو»، «رجزخوان»، «خرابکار»، «مستبد و ماجراجو» و «عربده کش چماقدار» استفاده می کند. اما کیست که نداند این کلمات و صفات یسیار بیشتر از آن که در مورد گماشته ولی فقیه صادق باشد، برای خامنه ای صادق است. خامنه ای برای حفظ و امنیت ولایت استبدادی اش و برای توسعه بنیادگرایی اسلامی به ایزار سلاح اتمی نیاز دارد. این را آقای موسوی به خوبی می داند و اگر از گذشته نیاموخته باشد شاید خود نیز در همین رویا به مثابه یکی از راهبردهای خمینی باشد

روزی که خامنه ای شکست خود را به ثبت رساند

بدیهی است که خامنه ای منافع نظام ولایت فقیه را، اگر بخواهد از محتوا تهی نشود، بهتر از هرکس دیگر درک می کند و برای همین تن به اصلاح ابرو نمی دهد. او می داند که با شروع اصلاح ابرو چشم نظام یعنی اصل ولایت فقیه کور می شود. تصمیم خامنه ای برای شروع دوران جدید را نمی توان هوای نفسانی یک جابر و مستبد کودن ارزیابی کرد. تمام هستی جمهوری اسلامی در گرو وجود ولایت فقیه و اعمال این ولایت از طریق استبداد مذهبی است

خسن و خسین، هر سه دختران مغاویه هستند!

در مورد «قرار مصوب کنگره یازده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»

من تاکنون در مورد ادعای قتلهای درونی تا سال 1356 هیچ دلیل و مدرک محکمه پسند ندیده ام. کتاب وزارت اطلاعات در این مورد به وفور جو سازی کرده است. تا وقتی مدعی در یک دادگاه بی طرف و یا در یک کمسیون حقیقت یاب بی طرف ادعای خور را ثابت نکرده اصل بر «برائت» است

سید مرتضی نبوی: بعضی از دوستان نزدیکمان با صراحت میگویند ما بریدهایم!

وقتی مدیر مسئول روزنامه رسالت اعتراف می کند که یکی از ویژگیهای این جنبش مسئله «جدایی دین از سیاست و سیاست منهای دین است» لابد به این امر اشراف کامل دارد که بسیاری از زنان و مردانی که به گفته وی «همه گونه خطر و ریسک» را می پذیرند در خانواده مذهبی تربیت شده و خود نیز نه بر اساس اصل ولایت فقیه که بر اساس وجدان خود اعتقادات مذهبی دارند، اما به جد خواستار جدایی دولت و آموزش عمومی از دین و مذهب هستند

یک توضیح کوتاه و یک قطعنامه

ادامه فعالیت واحدهای مختلف سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بعد از نابودی کامل شورای عالی رهبری آن در 8 تیر 1355، روشنترین دلیل بر بطلان حکم خودساخته نویسندگان وزارت اطلاعات در زمینه نفوذ ساواک در صفوف سازمان است.

پایداری برای دفاع از حقوق انسانی

مشاور امنیتی دولت عراق اعلام کرده که در مقابل ساکنان شهر اشرف دو گزینه وجود دارد: گزینه اول رفتن به ایران و گزینه دوم رفتن به یک کشور دیگر به جز ایران و عراق. اما این حرف موفق الربیعی وقتی برای گزینه دوم هیچ امکان واقعی و عملی وجود ندارد بدین معنی است که او در هماهنگی با بیت خامنه ای در صدد است تا با فشار و آزار و اذیت، ساکنان شهر اشرف را به قتلگاه ارتجاع حاکم بر ایران روانه کند

اشتراک در RSS - مهدی سامع