ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا

در افشای نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامیو تلاش برای ایجاد نیروی سوم، نیروی طرفدار دمکراسی و حقوق بشر

... در شرایط کنونی هرچقدر تعداد شرکت کننده در انتخابات کمتر شود، طرفداران قدرت مطلقه فقیه با مشکلات بیشتر برای سرکوب جنبش های مدنی و اجتماعی روبرو خواهند شد و بر عکس هر اندازه تنور انتخابات گرم شود، آنها در اجرای سیاستهای ضد ملی و ضد انسانی و ضد دمکراسی و درعین حال ارتجاعی خویش جری تر خواهند شد

برنامه سازمان برای تحقق و نهادینه کردن دمکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی و استقرار جمهوری دمکراتیک پارلمانی ، سکولار و فدرال

کمیسیون تدوین کننده اسناد پایهای منتخب کنگره گذشته، بدلیل کمبود وقت و نداشتن فرصت کافی مواردی را از سند برنامه مشخص نمود تا بر اساس آن اسناد تهیه و به کنگره ارائه شود. و بر این اساس اسنادی هم از سوی ما تهیه و به کنگره ارائه شده است. اما از آنجائیکه یک سند برنامه ی باید شامل موارد دیگری هم باشد تا سند از حداقل جامعیت برخوردار شود، به این دلیل ما تلاش کردیم تا نقطه نظرات خود را دردیگرعرصه ها هم تدوین کنیم. این سند بر این پایه تهیه شده است.

براى ‌استقرار جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى

پيش نويس اسناد سياسی ارائه شده به کنگره دهم

برابرى زن و مرد از ارکان اساسى جمهورى سکولار و دموکراتيک است. در اين راستا ما عليه قوانين ضد زن جمهورى اسلامى، فرهنگ مردسالار و سنت هاى ارتجاعى تحکيم کنندهء نابرابرى زنان مبارزه مى کنيم و از پاى گيرى تشکل هاى مستفل زنان دفاع مى کنيم و در مقاومت و مبارزهء زنان در مقابل هنجارهاى تحميلى دينى و سازمان دهى آن مشارکت مى ورزيم.

بخش: 

چند تز استراتژیک ( دیدگاهی – برنامه ای )

پيش نويس اسناد ديدگاهی ارائه شده به کنگره دهم

کمک های لجیستکی نظامی و مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و نیز حماس و حمایت سوریه از این دو جریان ، از عوامل جدی تقویت این دو جریان تروریست و بنیادگرا در منطقه می باشد !
بنابراین استقرار صلح و ثبات در منطقه با همکاری جمهوری اسلامی و سوریه جز توهم چیز دیگری نیست !

بخش: 

نقدی كوتاه بر تفكر چپ سنتی و بيان ديدگاه جايگزين ما

قبول و اعلام اين واقعيت كه ، راه رشد منطبق بر واقيعت هائ جهانئ و جامعه ما ، در ايران راه رشد سرمايه دارئ بوده و راهائ ديگرئ مانند راه رشد سوسياليستئ و راه رشد غير سرمايه دارئ در شرايط كنونئ جهان خواب و خيالئ بيش نيست

اشتراک در RSS - ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا