فرامرز دادرس

نقش اینترنت در انقلاب سبز*

پس از جلوگیری از ادامه کار، و بیرون کردن خبر نگاران خارجی از ایران ، اینترنت وشبکه ها ی اجتماعی ،که میدان های کارزارجوانان ایرانی شده اند. سرچشمه اخبار و اطلاعات دست اول، برای رسانه های همگانی غربی شده است

اشتراک در RSS - فرامرز دادرس