ا. رحمان

در کدام نقطه ایستاده ای؟

به یاد رفقای گمنام حزب توده ایران
و سازمان فداییان خلق ایران اکثریت که در بیدادگاههای رژیم جمهوری اسلامی؛ بر سر ایمان خویش استوار و پایدار ایستادند و همچون سرداران بزرگ جنبش کارگری راه سخت و صعب العبور کارگران و زحمتکشان رابرای نسلهای آینده هموار کردند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ا. رحمان