فرد هالیدی

موج نوینی در تاریخ ایران: بازگشت به انقلاب و ادامهٔ آن!

حکومت ایران تلاش بسیاری کرد تا شاید تظاهرات شهروندان را سرکوب کند. ولی اعتراضات تاریخی و هوشمندانهٔ مردم آغازگر راهی برای آینده از طریق نقب زدن و احیای خواستههای واقعی انقلاب ۳۰ سال پیش شد.

بخش: 
اشتراک در RSS - فرد هالیدی